Tässä osiossa pääset pohtimaan omaa yritystoimintaasi vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökumista Business Model Canvas -pohjaa hyödyntäen.

Osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Vastuullisuusvisio, arvot ja arvonluonti
 • Ydintoiminnot, elinkaari ja resurssit
 • Positiiviset ja negatiiviset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset (eko-sosiaaliset hyödyt ja haitat)
 • Kannattavuus, kassavirta ja kustannukset
 • Keskeiset kumppanit ja sidosryhmät
 • Vastuullisuusviestintä ja -markkinointi

Jokaiseen aiheeseen liittyen on johdantovideo ja sen lisäksi tukikysymyksiä, joiden avulla voit pohtia ja suunnitella omaa yritystoimintaasi. Halutessasi voit palata myös kurssin aiempiin osioihin.

Lataa itsellesi Business Model Canvas -pohja tai käytä halutessasi muuta pohjaa. Esimerkiksi Sustainable Business Model Canvas -pohjia voi löytyä ilmaiseksi verkosta.

Katso johdantona kurssivideot pohjan eri osioihin liittyen.

Täytä Canvas-pohjaa omaan yritystoimintaasi liittyen. Mieti kuhunkin osioon vastauksia vastuullisuuden näkökulmista seuraavien kysymysten avulla. Vinkkejä pohjan täyttämiseen saat kurssivideoista.

Lataa Business Model Canvas -pohja tästä linkistä: Business Model Canvas -pohja

Vastuullisuusvisio, arvot ja arvonluonti

Tehtävät:

1. Visio

 • Mitkä ovat yrityksesi 1-3 tärkeintä tavoitetta?
 • Luonnostele yhden virkkeen mittainen vastuullisuuden visio yrityksellesi.
 • Millaisilla mittareilla pystyt seuraamaan edistymistäsi?

2. Arvot

 • Mitä ovat sinun yrityksesi arvot? Millaisia vastuullisuusarvoja yritykselläsi on?
 • Listaa asioita, joiden mukaan tulet toimimaan ja määrittele, miten se tulee näkymään asiakkaalle.
 • Mitä arvoa yritys tuottaa laajempaan viitekehykseen? Pelkkien sanojen listaamiseen sijaan mieti millaisista teoista voit kertoa.

3. Arvonluonti

 • Pohdi voiko vastuullisuuden muuttaa lisäarvoksi asiakkaalle, sidosryhmille ja ympäristölle?
 • Mieti, pyrkiikö yrityksesi ratkaisemaan jonkin ongelman tai ympäristöhaasteen?

Ydintoiminnot, elinkaari ja resurssit

Tehtävät:

1. Ydintoiminnot

 • Mikä on yrityksesi toiminnan ydin? Mitä ongelmaa se ratkaisee?
 • Mistä materiaalit ja raaka-aineet tulevat?
 • Miten energiankäyttö ja jätteiden kierrätys on hoidettu?
 • Sisältääkö toiminta jakelua?

2. Elinkaari

 • Millainen elinkaari tuotteella on?
 • Millaisia vaikutuksia tuotteella on sen elinkaaren aikana? Mihin tuote päätyy elinkaarensa lopussa?
 • Voiko tuotteen elinkaarta jotenkin pidentää?

3. Resurssit

 • Minkälaisia resursseja on käytettävissä? Voiko tiloja tai työvälineitä jakaa toisten kanssa?
 • Onko yrityksesi henkilöstöllä tai sinulla osaamista vastuullisuusasiasta ja minkälaista osaamista ja kyvykkyyksiä asian toteuttamiseksi tarvitaan?

Positiiviset ja negatiiviset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset (eko-sosiaaliset hyödyt ja haitat)

Tehtävät:

1. Positiiviset vaikutukset

 • Mitä positiivisia vaikutuksia toiminnalla on? Kuinka näitä vahvistetaan?
 • Pyrkiikö yrityksesi hiilineutraaliksi?

2. Negatiiviset vaikutukset

 • Mitä negatiivisia ympäristövaikutuksia toiminnalla on? Miten näitä voi minimoida?
 • Voiko materiaali- tai energialähteitä korvata vastuullisemmilla?

Kannattavuus, kassavirta ja kustannukset

Tehtävät:

1. Kassavirta

 • Mistä yrityksesi saa tuloja ja minkälaisia kustannuksia aiheutuu?
 • Voiko vastuullisuus lisätä kassavirtaa?

2. Kustannukset

 • Mikä yrityksesi raaka-aineista on ongelmallisin vastuullisuuden kannalta? Onko tälle olemassa vaihtoehtoja ja ovatko toimet mahdollisia toteuttaa?
 • Voiko toiminnan muuttaminen vastuullisemmaksi jopa pienentää kustannuksia?

Keskeiset kumppanit ja sidosryhmät

Tehtävät:

1. Sidosryhmät ja kumppanit

 • Millaisia sidosryhmiä yritykselläsi on?
 • Onko sidosryhmillä ja henkilöstöllä osaamista vastuullisuudesta?
 • Kenen kanssa kannattaa rakentaa kumppanuuksia?
 • Miten toimintasi vaikuttaa paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan?
 • Miten varmistat aktiivisen vuoropuhelun sidosryhmien kanssa?

2. Asiakkaat

 • Millainen yrityksesi asiakaskunta on?
 • Millaisia haasteita asiakkailla on tai mikä heitä turhauttaa? Mistä he innostuvat?
 • Millaisia vaatimuksia ja odotuksia asiakkailla on vastuullisuuteen liittyen?
 • Kuinka asiakkaita voidaan ohjata tekemään vastuullisempia valintoja?
 • Kuinka voit luoda kestäviä asiakassuhteita?

Vastuullisuusviestintä ja -markkinointi

Tehtävät:

1. Vastuullisuusviestintä

 • Voitko hyödyntää vastuullisuus- ja kiertotalousteemoja viestinnässä?
 • Mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset, joista voisit viestiä?
 • Miten kerrot niistä selkeästi ja läpinäkyvästi?

Onneksi olkoon, olet suorittanut kurssin loppuun.

On hienoa nähdä, että otat vastuullisuuden huomioon liiketoiminnassasi alusta alkaen. Vastuullisuus ei vain edistä kestävää liiketoimintaa, vaan se myös heijastaa arvostettavia periaatteita ja sitoutumista yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Muista, että jokainen pienikin askel kohti vastuullisuutta on askel parempaan suuntaan. Ole ylpeä siitä, että olet osa muutosta kohti vastuullisempaa liike-elämää. Toivotamme sinulle rohkeutta ja viisautta tehdä päätöksiä, jotka edistävät sekä yrityksesi menestystä että yhteiskunnallista hyvää.

Tsemppiä ja onnea matkallesi kohti vastuullista ja menestyksekästä yritystoimintaa!