KIERTO-hanke

Kiertotaloudesta kasvua ja uutta osaamista

Kiertotalouteen liittyvän uuden työn ja osaamisen luominen on ollut KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeen toiminnan ydin. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke toteutettiin yhteistyössä osatoteuttajien kanssa, joita ovat Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Sopimusvuori ry sekä TITRY ry.

KIERTO-hankkeen kohderyhmänä ovat olleet tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat, ensisijaisesti alle 30-vuotiaat nuoret työttömät työnhakijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1,09 miljoonaa euroa ja sen päärahoittajana toimi Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutettiin ajalla 1.12.2021-31.8.2023.

Kaupungin, asiantuntijayritysten ja kolmannen sektorin työpajojen yhteistyö on mahdollistanut palveluiden kehittämisen sektorirajat ylittävällä PPPP-mallilla (Public, Private, People, Partnership), jossa yhdistetään jokaisen vahvuuksia. Kolmannen sektorin työpajoissa yhteisöllinen, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja mahdollisuudet ketteriin kokeiluihin, kaupungilla vahva yritysyhteistyöosaaminen ja kumppanuudet koulutusorganisaatioihin yhdistettynä Ekokumppanit Oy:n kestävän kehityksen asiantuntijarooliin. Hankeyhteistyö on mahdollistanut toiminnan, joka säästää resursseja, yhdistää osaamista ja oppimista sekä luo uusia kumppanuuksia asiakkaita hyödyttävällä tavalla.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksia erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla, tukea yritysten ja organisaatioiden kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä uusien työpaikkojen luomiseksi ja kasvattaa kiertotaloustietämystä, innostusta, yrittäjyyttä ja verkostoitumista.

Kierto-hanke lukuina

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuotteista

  • riina.hiipakka-lahti@tampere.fi

  • 040 800 4954 / Riina Hiipakka-Lahti, projektipäällikkö

KIERTO-hankkeen tuotokset

Alapuolella olevat tuotteet on tuotettu KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua sekä KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeen aikana, jotka toteutettiin vuosien 2019 -2023 aikana. Tuotteet ovat vapaasti käytettävissä ja parastettavissa. 

Materiaalien keräyspalvelu

Yrittäjille apua keräyspalvelun avulla Nextiilin keräyspalvelu on luotu palvelemaan yrittäjiä, jotka haluavat hyödyntää työssään [...]

KIERTO-haastepajamalli

KIERTO-haastepajan avulla luodaan ratkaisuja kiertotaloushaasteisiin ja kehitetään osaamista. KIERTO-haastepajassa opiskelijat ja työnhakijat pääsevät ratkomaan [...]

Upcycling Nextiili

UUSIO Upcycling – markkinapaikka uusio- ja uudelleenkäyttömateriaaleja hyödyntäville kädentaitajille UUSIO Upcycling- osasto tarjosi hankkeen [...]

Ravintola KIERTO

Hävikistä hyötyä ja kiertotalousosaamista Hävikkiruokaravintola Kierto hyödyntää Ruokapankin keräämiä hävikkiraaka-aineita valmistaen niistä maistuvaa lounasruokaa [...]

KIERTO-agentti

KIERTO-agentti kartoittaa ja tukee työnantajan toiminnan resurssitehokkuutta ja ympäristövastuuta KIERTO-agenttimallissa palkkatukityöllistetty KIERTO-agentti toimii kaupungin [...]

Tekstiiliopas

Tekstiiliopas sukeltaa tekstiilien monimuotoiseen maailmaan monesta eri näkökulmasta: miten jo hankituista lempivaatteista huolehditaan, mitä [...]

KIERTO 100 -lista

KIERTO 100 esittelee monipuolisesti pirkanmaalaisia kiertotalouden mukaisesti toimivia yrityksiä KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla [...]

KIERTO-kartoitus

KIERTO-kartoitus auttaa kehittämään yrityksen toimintaa vastuullisesti ja kestävästi. KIERTO-kartoitus toimii matalan kynnyksen starttauksena kohti [...]

Viestintä

Blogitekstejä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista ja kiertotalousosaamisesta KIERTO-hankkeen aikana kirjoitettiin kolme blogitekstiä eri toimijoiden blogeihin. Voit [...]

KIERTO-podcast

KIERTO-podcast on kahden tuotantokauden pituinen podcast sarja, jossa puhutaan kiertotaloudesta, työstä, yrittämisestä, uraohjauksesta ja [...]