Hankkeen aikana toteutettiin sekä kysely että pilotti digitaalisesta markkinapaikasta pirkanmaalaisille tekstiilialan toimijoille. Syksyllä 2022 yrityksille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin kiinnostusta toimia digitaalisella markkinapaikalla ostajana tai myyjänä sekä pyrittiin selvittämään markkina-alustan vaatimuksia.

Huhtikuusta 2023 heinäkuuhun 2023 pilotoitiin Texstock-nimistä digitaalista markkinapaikkaa yhteistyössä Fiare Solutions Oy:n kanssa. Muutamia tekstiilialan toimijoita latasi palveluun myynti-ilmoituksia, joita toisten toimijoiden oli mahdollista ostaa. Pilotissa Texstockiin ei sisällytetty maksu- eikä kuljetustoimintoja, vaan ne sovittiin myyjien ja ostajien kesken. Pilotin perusteella voidaan sanoa, että tekstiilialan toimijat ovat kiinnostuneita tämänkaltaisista markkina-alustoista, mutta heidän aktivoimisensa mukaan vaatii paljon resursseja ja aktiivista kanssakäymistä.