Ekokumppanit toteutti KIERTO-hankkeessa Tekstiilien lajittelu kotitalouksissa -kyselyn kesällä 2020. Kyselyn avulla selvitettiin pirkanmaalaisten kotitalouksien tekstiilien lajittelun tämänhetkistä tilaa sekä tulevaisuuden toiveita. Tavoitteena on hyödyntää selvityksen tuloksia poistotekstiilin erilliskeruun ja kierrätyksen edistämistyössä.

Kyselyn tulosten pohjalta toteutettu raportti vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat merkittävimmät esteet kodin poistotekstiilien lajittelulle, mitkä ovat pirkanmaalaisille kotitalouksille sopivimmat paikat lajiteltujen poistotekstiilien keräyspisteiksi ja mitkä ovat vaikuttavimmat viestintäkanavat tekstiilien lajittelusta ohjeistavaan viestintään.

Raportti kesällä 2020 toteutetun kyselyn tuloksista
Toteuttaja: Ekokumppanit Oy
Raportin julkaisupäivä: 28.4.2021

KIERTO_tekstiilien_lajittelu_kotitalouksissa_kyselyraportti_280421