MEA luo ajattomia ja kestäviä vaatteita ja vähentää tekstiilijätteen määrää

MEA on latinaa ja tarkoittaa minun. Mistä minun tyylini on tehty? MEA-tuotteet on valmistettu ekologisimmalla mahdollisella tavalla käytöstä poistetusta farkusta. MEA on yhden naisen yritys ja sen takana on muotoilija Elina Korri, joka perusti yrityksen vuonna 2012.

Kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan toimiminen valikoitui pitkälti Korrin omien arvojen perusteella, ekologisuus on hänelle tärkeää.

– Muoti ja pukeutumisen kautta itsensä ilmaisu kiinnostavat minua, mutta perinteiseen muotiteollisuuteen liittyy niin paljon epäreiluutta ja ympäristön kannalta haitallisia seikkoja, että halusin tehdä asiat eri tavalla. Tekstiilijätettä syntyy tällä hetkellä valtavia määriä, yli 13 kg vuodessa per henkilö Suomessa, ja näen tämän materiaalin potentiaalin hyödyntämisen arvoisena sekä haluan omalta osaltani vähentää poistoon joutuvan tekstiilijätteen määrää.

MEA:n tuotteissa käytetään materiaalina uudelleenkäytettyä farkkua, joka on poistunut kuluttajan käytöstä (post consumer tekstiilijäte). Materiaalia Korri hankkii tuotteisiinsa tamperelaisen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n tekstiilipaja Nextiilin kautta. Hän saa lahjoituksia myös suoraan kuluttajilta.

– Materiaali on pääosin niin huonokuntoista, eli vaate on mennyt rikki tai tahriintunut, että se ei enää kelpaa sellaisenaan käyttöön. Sen sijaan että vaate ja siihen sitoutuneet resurssit joutuisivat energiajätteen mukana poltettavaksi, ne voivat vielä jatkaa kierrossa.

Kiertotaloudesta ja ekologisuudesta puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon myös vaatteen käyttöikä. Siihen vaikuttavat paitsi materiaalin ja työn laatu, myös vaatteen muotokieli ja trendit. Tämä on otettu huomioon myös MEA:n tuotteissa, jotka ovat ajattomia, helposti yhdisteltäviä ja arjessa toimivia, mutta asustamalla sopivat myös rentoihin juhliin. Kestävyys ja monikäyttöisyys lisäävät tuotteiden käyttöikää.

Kiertotaloustoimista kannattaa viestiä selkeästi

Kiertotalous kiinnostaa ihmisiä tällä hetkellä paljon, joten sitä kautta Korri näkee sen olevan myös kilpailuvaltti.

– Vaikka tuotannossa uudelleenkäytetyn materiaalin hyödyntäminen on haastavaa, vaatteiden valmistus vaatii enemmän aikaa, ja tuotteet ovat pikamuotivaatteita kalliimpia, on ollut kuitenkin hienoa huomata miten ekologisia arvoja tärkeinä pitävät asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta sen hinnan.

Korri osallistui keväällä KIERTO-hankkeen Vastuullisen verkkokaupan suunnittelu ja markkinointi -koulutukseen, ja se toi lisäbuustia myös oman verkkokaupan kehittämiseen. Tällä hetkellä MEA:n tuotteita on voinut ostaa Weecosista, joka on vastuullisten tuotteiden kauppapaikka netissä. Korri näkee, että oma verkkokauppa toisi kuitenkin monia etuja, joten koulutuksesta innostuneena hän ryhtyi kehittämään myös omaa verkkokauppaa, ja se julkaistaankin alkusyksystä. Koulutuksen parasta antia oli myös se, että siellä pääsi kuulemaan muiden yrittäjien mielenkiintoisia yritystarinoita ja oppimaan niistä.

– Opin koulutuksessa myös, että oman yrityksen tuotteiden vastuullisuutta, arvoja ja käytännön tekoja esimerkiksi kiertotalouden edistämiseksi kannattaa tuoda esiin selkeästi esimerkiksi nettisivujen sille varatussa osiossa: se mikä on itsestään selvää omissa ajatuksissa ei välttämättä välity asiakkaalle ennen kuin sen nostaa selvästi esille viestinnässä. Verkkokaupan myynti on myös osoittautunut tärkeäksi koronaepidemian aikaan, ja uskon sen tärkeyden säilyvän myös jatkossa. Hyvin toimivaan ja brändiä tukevaan verkkokauppaan kannattaa panostaa.

Kiertotalouden merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Korri uskoo, että kiertotalouden merkitys tulevaisuudessa tulee kasvamaan, ja hän toivoo, että näemme jatkossa paljon uusia kiertotalouden yritysideoita. Tulevaisuuden kiertotaloustoimijoille Korrilla on antaa muutama vinkki:

– Koska vastaavia toimintamalleja ei välttämättä vielä ole, vaativat ideat kehitystyötä sekä uusia yhteistyöverkostoja. Kehotankin verkostoitumaan rohkeasti ja hankkimaan tarvittavaa osaamista sekä yhteistyökumppaneita laajalti. Tuotteen tai palvelun täytyy olla viimeiseen asti toimivaksi mietitty, sillä tuotteen valinnassa muut arvot, esimerkiksi toiminnallisuus tai tuotteen ulkonäkö merkitsevät tutkitusti enemmän kuin kiertotalouden arvot. Esimerkiksi vaatteen tulee olla hyvin suunniteltu ja esteettisesti miellyttävä, vasta sen jälkeen asiakas haluaa hankkia tuotteen.

Kiertotalousosaaminen on tulevaisuuden työelämätaito myös MEA:ssa.

– Vaatetusalalla kiertotaloudessa toimiminen vaatii esimerkiksi hyvää materiaalien tunnistustaitoa sekä tietoa eri materiaalien oikeista hoitotavoista. Mielestäni kiertotaloudessa toimimisesta tulee myös viestiä paljon, jolloin viestintätaidot ja oikeanlaisen tiedon välitys korostuvat.

Tutustu MEA:an yrityksen verkkosivuilla!

Teksti: Milla Kolehmainen / KIERTO-hanke

Kuva: Mea