Yrityksen toiminnassa voi hyödyntää useita eri kiertotalouden liiketoimintamalleja samaan aikaan.

Tampereen Nekalassa toimiva OffiStore Oy myy käytettyjä toimistokalusteita pidentäen niiden käyttöikää sekä tarjoaa mahdollisuuden palauttaa käytetyt toimistokalusteet liikkeeseen kierrätystä varten. Vuonna 1996 perustetun kiertotalousyrityksen tuotevalikoima koostuu sekä käytetyistä että uusista tuotteista – ison ja vaihtuvan valikoiman ansiosta yritys pystyy toteuttamaan monenlaiset kohteet joko käytetyillä, uusilla tai hybridi-kalusteilla.

– Tämä on meille selvä kilpailuetu, koska pystymme tarjoamaan niin sanotusti hybridi-kalustusta. Asiakkaalle voidaan tehdä kalustekokonaisuuksia siten, että hyödynnämme sekä uusia että käytettyjä kalusteita. Lisäksi korjaamme asiakkaan olemassa olevia kalusteita ja kierrätämme asiakkaalta ylijäävät kalusteet.

Liikeidea syntyi, kun OffiStoren perustajat huomasivat suuren määrän käyttökelpoista toimistokalustetta joutuvan hävikkiin ilman jatkokäyttöä. Alun perin laadukkaista materiaaleista valmistetut tuotteet tarjosivat hyvän aihion jatkokäytölle.

– Yritysidea on tietysti jalostunut ja kirkastunut vuosien aikana ja nykyään kiertotalous on yrityksen perusarvoja. On myös selvää, että kiertotalous tulee olemaan vahvasti kasvava ala nyt ja tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöystävällisyys ja kannattava liiketoiminta eivät ole toisiaan poissulkevia vaan myös toisiaan tukevia päämääriä.

Omassa liiketoiminnassaan OffiStore Oy hyödyntää tehokkaasti useita kiertotalouden liiketoimintamalleja.

– Tarjoamme tuotteita palveluna muun muassa vuokrauksen ja leasingin kautta. Sopimusajan loppuessa tuotteet kunnostetaan ja myydään tai vuokrataan seuraavalle käyttäjälle. Elinkaarensa päähän tulevat tuotteet kierrätämme siten, että loppusijoitukseen materiaaleista päätyy 0%. Lisäksi tuotteiden kuljetuksessa käytämme ainoastaan uusiutuvia polttoaineita. Pidennämme myös tuotteiden elinkaarta kunnostamalla ja korjaamalla vanhoja tuotteita. Käytettyjä kalusteita, kuten työtuoleja, verhoillaan uudelleen ja vaihdamme muun muassa sähköpöytien kansia, kytkimiä ja johtoja uusiin. Hyödynnämme myös eri jakamisalustoja, kuten esimerkiksi tori.fi– ja offistore.fi-sivustoja.

Yritys kokee, että kiertotalousosaamista tarvitaan jatkuvasti yhä enemmän kaikilla toimialoilla. Kiertotaloustaitoja voi kehittää parhaiten tekemällä.

– Kiertotalous tulee tulevaisuudessa koskemaan lähes kaikkia yrityksiä ja sen kautta myös yritysten työntekijöitä. Tämä on jo, ja tulee ehdottomasti olemaan, tarpeellinen työelämätaito työntekijöillemme. Työntekijöiltämme vaaditaan laaja-alaista osaamista eikä valmiita osaajia ole suoraan tarjolla. Tarvittavat tiedot ja taidot kertyvätkin tekemisen kautta.

Kiertotaloudesta kiinnostuneille toimijoille yritys haluaa sanoa, että kiertotalous tarjoaa useita kasvun ja kehityksen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Kiertotalous on kasvava tulevaisuuden ala – tilaa ja mahdollisuuksia alalla riittää. Kiertotaloudessa pätevät kuitenkin samat lainalaisuudet kuin muussakin yritystoiminnassa. Kiertotalous-teeman lisäksi myös liikeidean tulee olla kunnossa. Yhteiskuntaohjaus saattaa muuttua nopeastikin ja erilaiset tukimuodot kehittyvät jatkuvasti. Tämä kannattaa ottaa huomioon liiketoimintasuunnitelmassa.

Tutustu lisää OffiStore Oy:n tarjontaan Offistoren verkkosivuilta!

Teksti: Jussi Robert Ojala / Kuva: Offistore