Cirecon logo, jossa lukee Cireco - Circular Economy

Vuonna 2019 perustettu Cireco Finland Oy on rakennusliike, jonka tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista siirtymistä kestävämpään yhteiskuntaan. Cirecon palvelualueita ovat aluekehittäminen, projektinjohtourakointi sekä kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsultointi- ja opetuspalvelut, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä tietoa ja osaamista kiertotalouden toimintamalleista.

Yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Perttu Ketola kertoo, että kiertotalouden edelläkävijänä ja mielipidejohtajana tunnettu Cireco on kehittänyt omia konsepteja, jotka vähentävät päästöjä ja ovat ympäristöystävällisiä. Liiketoiminnan harjoittamisessa yritys hyödyntää jakamistalouden palveluja.

– Olemme keskittäneet toimintamme Nokian Tahdassaareen, jossa toimimme yhteisissä tiloissa ja ilta-aikaan toimitila on yleisessä käytössä. Päivittäisessä työssä ohjaamme rakennusprojekteja konkreettisesti kestävämmiksi ohjeistaen rakennusalan toimijoita muun muassa materiaalivalinnoissa, toimintatavoissa sekä resurssien käytössä.

Kestävän kehityksen tavoitteet liiketoiminnan pilareina

Cireco on omaksunut kiertotalousmallin mukaisen toiminnan kaikkeen yrityksen toimintaan, joka perustuu kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Ketola uskoo, että YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopimat kestävän kehityksen tavoitteet ovat systeemisen muutoksen toimintasuunnitelma, joka on luotu ihmisten ja maapallon hyväksi sekä yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

– Kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat vahvan arvopohjan Cirecon liiketoiminnalle ja ohjaavat toimintaamme kestävän kehityksen raameissa. Cireco on arvopohjamme mukaisesti edistämässä uudenlaista, ekologisempaa liiketoimintaa ja käytänteitä, Ketola toteaa.

Kestävä kehitys näkyykin konkreettisesti yrityksen viimeaikaisissa suunnitelmissa. Tällä hetkellä Cireco tavoittelee Nokian Tehdassaaresta entistä Upofloorin kiinteistöä sekä muutamaa pienempää kiinteistöä. Hankinnan tarkoituksena on Ketolan mukaan muuttaa vanha tehdasmiljöö holistisen kiertotalouden avulla ekososiaaliseksi hyvinvoinnin keskittymäksi palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen.

Tutustu Tehdassaaren 360-virtuaalialustaan Cirecon sivuilla.

Kiertotalous on tulevaisuuden kilpailuvaltti

Ketolan mukaan Cirecossa tulevaisuuden tärkeimpänä haasteena nähdään ilmastonmuutoksen ratkaisu sekä sosiaalisen eristäytymisen ja pahoinvoinnin vähentäminen. Uudenlainen ekosysteemeissä tapahtuva innovointi suuremman tarkoituksen puolesta synnyttääkin ekologisempien ratkaisujen, uusien työpaikkojen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi myös merkityksellistä työtä.

Ketolan mukaan kiertotalous tulee tulevaisuudessa olemaan selkeä kilpailuvaltti, sillä jatkuvaa muutosta kohti kiertotaloutta ei voida sivuuttaa.

– Koemme, että uudenlaisella toimintakulttuurilla voimme saavuttaa päästöjen vähentämistä ja luoda lisää merkityksellisyyttä omaan työntekoon.

Lisäksi Ketola pohtii sitä, kuinka työn luonne on viime vuosina muuttunut radikaalisti ja kehityksen suunta työelämän murroksessa pysynyt samana. Cirecon työntekijöiden osaamiselle on Ketolan mukaan kova kysyntä ja yritys haluaakin kouluttaa henkilöstöään sekä kannustaa kehittämään omaa osaamista jatkuvasti.

– Nyt on oikea aika ottaa askeleet kohti kiertotaloutta. Kiertotalous säästää resursseja ja on kustannustehokasta. Valmiita ratkaisuja ei vielä ole tarpeeksi, mutta me Cirecolla haluamme auttaa yrityksiä siirtymään kiertotalouteen.

Kiertotalouden mahdollisuus tulevaisuuden vientituotteena

Ketolan mukaan kiertotalous liiketoimintamallina on tullut jäädäkseen, ja ne yritykset, jotka pystyvät omaksumaan uudenlaisen toimintakulttuurin ovat vahvoja kilpailijoita niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

– Kiertotalouden oppien hakeminen ja lisäkouluttautuminen alan pariin kannattaa ehdottomasti, sillä termi ja ilmiö ovat vielä kohtuullisen nuoria, joten valmiita osaajiakaan ei markkinoilla ole turhan monia.

Ketola näkee, että kiertotalous tulee tulevaisuudessa olemaan vahva työllistäjä ja jopa yksi Suomen vientituotteista. Hän pohtii, kuinka yritykset ovat vihdoin havahtuneet kiertotalouden ja ekologisten arvojen tärkeyteen. Kiertotalouden osaamista ja konkreettista kokemusta sen parissa työskentelystä arvostetaan.

– Kannustamme jokaista lähtemään mukaan kiertotalouteen ja olemaan meihin yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja kiertotaloudesta, sen lukuisista mahdollisuuksista tai tarjoamistamme palveluistamme.

Lue lisää Cirecosta yrityksen verkkosivuilla!

Kuva: Perttu Ketola / Cireco Finland Oy

Teksti: Perttu Ketola / Cireco Finland Oy ja Jussi Robert Ojala / KIERTO-hanke