Mansen Suutari korjaa, huoltaa ja muokkaa kierrätysmateriaaleja hyödyntäen

Mansen Suutarin historia alkaa jo ennen yrityksen virallista perustamista. ”Kaksin yrittäjiksi” itseään kutsuvat Auli ja Tuija tapasivat aloittaessaan suutariopinnot Tampereella vuonna 2003. Kolmen vuoden opintojen jälkeen molemmat työskentelivät hetken aikaa kaupan alalla muissa töissä mutta pian sen jälkeen parivaljakko päätti alkaa yhdessä kiertotalousyrittäjiksi. Lopulta Mansen Suutari avasi ovensa elokuussa 2007. Ensimmäisen ajatuksena oli korjata vanhaa ja tehdä uutta.

– Ajatus on jalostunut vuosien kuluessa, ja olemme laajentaneet ammattitaitoamme myös tuotteiden muokkaukseen, jolloin tuotteiden ei tarvitse olla vanhoja niitä suutarille tuotaessa, Auli Tikkanen sanoo.

Näin ollen Mansen Suutari tarjoaa palveluita tuotteiden huoltoon ja korjaukseen tarkoituksena pidentää tuotteen elinkaarta mahdollisimman pitkäksi. Tikkasen mukaan kiertotalous on vahvasti yritystoiminnan ytimessä.

– Kiertotalouden liiketoimintamalleista olemme erikoistuneet tuotteen elinkaaren pidentämiseen, ja sitähän tämä perinteinen suutarin työ on aina ollutkin! On mukavaa, että tämä huomioidaan uudella tavalla tässä ajassa. Yhteiskunta on kenties vieraantunut tuotteen elinkaaren mahdollisuuksista, koska uusien tavaroiden ostaminen on tehty nykyään niin helpoksi. Toki sekin vaikuttaa, että teollisuutta on niin vähän Suomessa, minkä takia tietotaito tuotteiden huollosta on katoamassa.

Suutari ei vain korjaa, vaan huoltaa ja muokkaa tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

– Tuotteita korjatessa tai muokatessa otamme huomioon tuotteiden käyttö- ja tunnearvon. Haluamme myös kumota sitä myyttiä, että suutariin tuodaan vain rikkoontuneita tuotteita. Todellisuudessa teemme myös paljon työtä täällä myymälässä asiakaskohtaamisissa, joissa koitamme tuoda esiin sitä, että muun muassa kenkien ja laukkujen nahkaosat ovat käyttötavaroita, jotka luonnollisesti kuluvat. Kuluvat osat ovat laadukkaissa tuotteissa aina uudelleen tehtävissä. Tuotteita on myös mahdollista muokata omaan käyttöön sopivimmaksi. Lisäksi, kun tuotteen korjaa, myös sen hiilijalanjälki pienenee.

Kiinnostus ympäristöystävälliseen liiketoimintaan vei kiertotalousyrittäjyyden polulle

Auli Tikkanen kertoo kiinnostuneensa opiskelijana suutariliikkeen hyödyistä ympäristölle. Kiertotalouden liiketoimintamallit ovatkin vahvasti mukana yrityksen toimintaperiaatteissa, vaikka Tikkanen ei heti tunnistanut yhteyttä kiertotalouteen.

– Mahdollistaessamme asiakkaidemme tuotteille pidemmän elinkaaren sekä hyödyntäessämme osittain kierrätysmateriaaleja, noudatamme vahvasti kiertotalouden periaatteita. Itse tein jo opiskeluaikoina 2000-luvun alkupuolella tutkimuksen koulutehtävänä, miten suutariliike on ympäristöystävällinen ja siinäkin totesin, että sen kautta, että tuotteelle annetaan lisää aikaa. En kuitenkaan aikaisemmin itsekään ole ymmärtänyt yritystoimintamme vahvaa kuulumista kiertotalouteen.

Yritys uskoo vahvasti siihen, että kiertotalous ja vastuullisuus liiketoiminnassa ovat tulevaisuudessa kilpailuvaltteja.

– Koen, että pienenä yrityksenä erottaudumme muista yrityksistä helposti vastuullisuuden teemojen ja kiertotalouden kautta. Käytän itse myös mielelläni palveluita, jotka pystyvät avaamaan toimintaansa läpinäkyvästi.

KIERTO-hankkeen koulutuksesta apua vastuullisuusviestinnän kehittämiseen

Keväällä 2020 yritys osallistui myös KIERTO-hankkeen tarjoamaan Vastuullisen verkkokaupan suunnittelu ja markkinointi -koulutukseen, joka yrittäjien mukaan auttoi pientä kiertotalousyritystä hyödyntämään verkkokauppaa paremmin liiketoiminnassaan.

– Koulutuksen sisältö oli hyvin rakennettu, ja se täsmensi vastuullisuuden näkymisen tärkeyttä yrityksen markkinoinnissa. Vaikka olemme pieni yritys, saimme koulutuksesta neuvoja, kuinka pk-yrityksenäkin voimme tuoda omaa vastuullisuuttamme esiin. Lisäksi parasta antia oli tietysti yritysesittelyt sekä yhteinen keskustelu vastuullisuudesta muiden osallistujien kanssa. Koulutus oli siis myös hyvä tapa verkostoitua ja jakaa ajatuksia muiden kiertotalousyritysten kanssa.

Vinkkeinä kiertotalousyrittäjyyttä pohtiville Tikkanen haluaisi sanoa, että liikeideoita kannattaa ensin hioa omanlaiseksi ja miettiä sitten, kuinka kiertotaloutta voisi hyödyntää liiketoiminnassa. Materiaaleja voi hankkia myös toisten yritysten sivuvirtoja hyödyntämällä.

– Totta kai kaikki ideat vaativat myös hiomista, jotta ne toimisivat parhaiten yhteisen hyvän eteen mutta kannustamme etsimään kiertotalouden liiketoimintamalleja jo olemassa olevista liikeideoista. Esimerkiksi itsellemme tuli yllätyksenä, että kun ostamme nahkaa muiden tehtaiden sivuvirtoja hyödyntävältä nahkamyyjältä, voimme sanoa, että osa nahoistamme on kierrätysnahkaa. Kannustammekin rohkeasti ottamaan omaan toimintaan mukaan uusia innovaatioita materiaalien suhteen sekä verkostoitumaan jo olemassa olevien yritysten kanssa. Avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat yrittämisen parhaita puolia.

Tutustu yritykseen paremmin vierailemalla Mansen Suutarin nettisivuilla!

Teksti: Jussi Robert Ojala / Kuva: Mansen Suutari