Yritysten sivuvirroista kestävää muotia valmistava Humbugi Accessories näkee kiertotalouden tulevaisuuden kasvualustana

Suomalainen koru- ja asustebrändi Humbugi Accessories erikoistuu valmistamaan kierrätysnahasta muun muassa laukkuja, reppuja, koruja ja kukkaroita. Anni Jokisen vuonna 2009 perustaman kiertotalousyrityksen idea on tuottaa kierrätysnahasta kestäviä ja pitkäikäisiä tuotteita. Käsintehdyt tuotteet valmistetaan paikallisesti suomalaiseen verhoilutuotannon leikkuujätenahasta. Näin ollen kierrätystä kannattava yritys hyödyntää tuotannossaan toisten yritysten sivuvirtoja.

Idea kiertotalousyrityksen perustamiseen tuli opintojen aikana harjoittelun kautta, kun Jokinen työskenteli retrokankaista vaatteita valmistavassa yrityksessä. Lisäksi kierrätysmateriaalit alkoivat kiinnostaa sen jälkeen, kun hän ymmärsi uuden nahan tuotantoprosessin ja sen kuormittavuuden luonnolle. Nahasta tuli hänen oma materiaalinsa. Tampereen Lielahdessa sijaitsevalla Hiedanrannan Pajalla valmistettavia tuotteita myydään pääasiallisesti Pajalla, verkkokaupassa sekä jälleenmyyjien kautta. Lisäksi messut ja torit ovat tärkeitä myyntitapahtumia.

Koronan tuomasta epävarmuudesta verkkomyynnin kehittämiseen

Koronapandemia vaikutti yrittäjän arkeen laajasti. Vaikka Jokinen on jatkanut kevään ajan työskentelyä työpajallaan harjoittelijan kanssa, kaikki kevään myyntitapahtumat, kuten design-torit, myyjäiset ja messut, peruuntuivat. Myynnin kannalta merkittävien tapahtumien peruuntuminen pienensi tuloja.

– Jälleenmyyjät sulkivat ovensa, joten myynti vähentyi ja loppui – jäljelle jäi oikeastaan vain verkkokauppa. Verkkokaupan myyntiosuus on ollut huomattavasti pienempi kuin muu myynti. Tukea on saatu verkkokaupan ylläpitäjän koulutuksista sekä KIERTO-hankkeen vastuullisen verkkokaupan suunnittelukoulutuksesta.

Kuitenkin tuotteiden valmistukseen menevä työmäärä on tehnyt koulutuksiin osallistumisesta vaativaa ja mukautuminen muuttuville markkinoille on ollut haastavaa.

– Töitä on ollut, joten koulutuksiin osallistuminen on ollut vaativaa ja on joutunut tekemään kaikkea yhtä aikaa. Verkkokauppakoulutus antoi vahvistusta liittyen parannusideoihin, ja etenkin vastuullisuusviestinnän tärkeys korostui.

Lisäksi koulutukseen osallistuneet muut samanlaiset yritykset tekivät koulutuksesta Jokiselle vertaistukikokemuksen.

– Oli hienoa, että koulutuksessa tuotiin esiin käytännönesimerkkejä verkkokaupan rakentamisesta muilta kiertotaloudessa toimivilta yrityksiltä. Konkreettiset neuvot auttoivat eteenpäin ja niiden pohjalta on helpompaa kehittää omaa myyntiä verkossa.

Jokinen koki, että koronapandemian tueksi tarjottiin monipuolisia koulutuksia. Kaikkiin koulutuksiin hän ei kuitenkaan ajallisesti päässyt osallistumaan, ja jotkin eivät suoranaisesti liittyneet kiertotalousyrittämisen kehittämiseen. Valtion tarjoamat taloudelliset tukimuodot olivatkin yrittäjälle tärkeä turvaverkko.

– Vaikka osallistuin vain KIERTO-hankkeen tarjoamaan koulutukseen, oli hyvä, että eri tahot tarjosivat useita koulutuksia yrittäjien tueksi. Työttömyyskorvaus yrittäjille oli minun mielestäni hyvä, koska se korvasi menetettyjä tuloja. Lisäksi valtion tarjoama koronatuki auttoi investoimaan parempaan tietokoneeseen, mikä auttoi mukautumisessa verkossa tapahtuvan myynnin kehittämiseen. Ei ole mitään vastaavaa tilannetta, johon verrata koronapandemian tuomia muutoksia liike-elämään, mutta olen ollut tyytyväinen niihin tukimahdollisuuksiin, joita on tarjottu.

Verkkokauppa ja vastuullisuus tulevaisuuden kilpailuvaltteja

Jokinen uskoo, että vastuullinen verkkokauppa tulee olemaan tärkeä liiketoiminnan harjoittamisen muoto myös jatkossa.

– Vastuullisuusviestintä on tärkeää, jotta asiakkaat löytävät paremmin tietoa vastuullisuuden roolista yrityksen toiminnassa. Lisäksi uskon, että yrittäjiä kiinnostaa vastuullisuuskysymykset enemmänkin tulevaisuudessa.

Jokinen myös näkee, että vastuullisuus ja kiertotalous tulevat olemaan kilpailuvaltteja tulevaisuudessa. Lisäksi yrityksen harjoittelijat ovat halunneet työpaikan, joka vastaa heidän arvojaan.

– Kotimaisuus, vastuullisuus ja kierrätys ovat oman kokemukseni mukaan ne tärkeät näkökulmat, joita kuluttajat arvostavat ja jotka pitää nykyään ottaa yritystoiminnassa huomioon. Myös harjoittelijat, jotka ovat tulleet mukaan Humbugiin, ovat aina halunneet tulla mukaan siksi, että kiinnostus on ollut kiertotaloustyössä. Vastuullisuus on nostanut työn arvostusta.

Kiertotalous tulevaisuuden työllistäjänä

Jokinen uskookin, että kiertotalous tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän työntekijöitä. Kuluttajien asenteet sekä yritystoiminnan muutos tulevat yhdessä muokkaamaan markkinoita kiertotalouden suuntaan.

– Uskon, että kiertotalous työllistää tulevaisuudessa. Vaikka oma yritystoiminani on haastavampi työllistämisen osalta, ostan jo nyt materiaaleja kiertotaloustoimijoilta alihankintana. Näin ollen ajattelisin, että yksi suuri työllistämismahdollisuus tulisi kiertotalouden alihankintaketjujen hyödyntämisestä. Lisäksi, kun kiinnostus kiertotalouteen kasvaa, niin sen tuoma kysyntä markkinoilla alkaa väistämättä työllistää enemmän ihmisiä. Näin ollen kiertotalousosaamisestakin tulee kilpailuetu työmarkkinoilla.

Kun Jokiselta kysytään, millaisia vinkkejä hän haluaisi antaa kiertotalousyrittäjyyttää pohtiville, hän miettii hetken.

– Kiertotalous on laaja käsite, joten on hankalaa antaa universaaleja neuvoja. Olen itse löytänyt oman kiinnostavan kohdan markkinoilla, jota olen lähtenyt toteuttamaan kiertotalouden näkökulmasta. Sanoisin, että kannattaa löytää jokin selkeä konsepti, joka kiinnostaa ja kehittää asiantuntijuutta siitä. Sitä kannattaisi sitten miettiä kiertotalouden toteuttamisen näkökulmasta.

Tutustu Humbugiin tarkemmin yrityksen verkkosivuilla!

Teksti: Jussi Robert Ojala / Kuva: Anni Jokinen