Työ ja koulutus

Miten kiertotalous ja kestävä työelämä liittyvät uraohjaukseen sekä omien uravaihtoehtojen pohdintaan? Miten kiertotalouteen liittyvää osaamista voi kerryttää jo esimerkiksi työllisyyttä edistävien palvelujen aikana? Alla on esitelty työkaluja siihen, miten kestävän työelämän teemoja voi käsitellä uraohjauksen aikana. Alla on tietoa myös kiertotalouden näkökulmasta suunniteltuun palkkatuettuun työjaksoon sekä konkreettisia esimerkkejä käytännön osatutkinnoista oman kiertotalousosaamisen lisäämiseksi.

Työnhakijoiden tarinoissa kerrotaan kokemuksia työllisyyttä edistävistä palveluista, joissa kiertotalous on ollut vahvasti mukana.

Lisätietoa kiertotalouteen liittyvästä osaamisesta sekä koulutuksista on saatavilla esimerkiksi Kiertotalous-Suomi -sivustolta  sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä .

Aineisto on tuotettu KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa, joka toteutettiin 1.12.2021 – 31.8.2023. Hankkeen päärahoittajana oli Euroopan Sosiaalirahasto ja koordinoivana tahona Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Lue lisää KIERTO-hankkeesta.

Työnhakijoiden tarinat