Tampereen kaupungin eri yksiköissä työskenteli vuonna 2022 kahdeksan KIERTO-agenttia eri pituisilla työjaksoilla. KIERTO-agenttitoiminta on osa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden koordinoimaa kaupunkityöllistämistä, jonka avulla kaupungin yksiköihin työllistetään vuosittain noin 1000 työnhakijaa. KIERTO-agenttien tehtävänä on auttaa kaupungin yksiköitä muokkaamaan toimintojaan ympäristö- ja ilmastokestävään suuntaan. Kaupunkityöllistämisen tavoitteena on jatkossa yhä vahvemmin edistää kaupungin strategisia tavoitteita. Hiilineutraalisuustavoitteet ovat pysyväksi kaavaillun KIERTO-agenttitoiminnan keskiössä.

Ekotukihenkilö johdatti KIERTO-agenttien jäljille

Pispan tehostetun palveluasumisen yksikössä työskenteli viime vuonna kaksi KIERTO-agenttia. Yksikkö on osa Tampereen Epilässä sijaitsevaa Pispanlinnan palvelukeskusta.

KIERTO-agenttitoiminta lähti liikkeelle Pispan tehostetun palveluasumisen yksikön ekotukihenkilön aloitteesta. Ekotukitoiminnan uutiskirjeessä kerrottiin KIERTO-hankkeen kautta saatavista agenteista, joiden tehtävänä on kartoittaa ja parantaa kaupungin yksiköiden toimintoja ympäristökestävyyden näkökulmasta. –Tutustuimme agenttitoimintaan ja otimme yhteyttä KIERTO-hankkeeseen. Hankkeen projektisuunnittelija ehdotti meille kahta henkilöä KIERTO-agenteiksi, kertoo palveluesihenkilö Johanna Sipola-Mäkinen.

Kaikki mukaan muutostyöhön

Pispan tehostetun palveluasumisen yksikössä KIERTO-agenttien toiminnan piirissä oli noin 110 palveluasukasta ja sata henkilökunnan edustajaa. Agentit ja yksikön palveluesihenkilö pohtivat aluksi yhdessä toiminnan suuntaviivoja. Ekotukitoiminnan tilannekartoituskyselyn avulla ja yhteisissä tapaamisissa henkilökunnan kanssa kartoitettiin muutostarpeita ja kuunneltiin henkilökunnan toiveita ja ideoita. –Hieman minua huolestutti, miten henkilöstö ottaa asian vastaan, mutta huoli oli turha, muistelee Johanna Sipola-Mäkinen. – Aluksi kävimme joka osastolla esittäytymässä ja sen jälkeen vierailimme osastoilla useita kertoja, kertoo KIERTO-agenttina toiminut Inka Aurinkomyrsky. Agenttitoiminnasta kerrottiin henkilöstölle myös sähköpostitse ja painettujen tietoaineistojen avulla.

– Pyrimme aktivoimaan myös palvelukeskuksen asukkaita. Asukkaiden osalta toiminta painottui osallisuuden ja sosiaalisen kestävyyden kohentamiseen, mistä oli apua myös hoitotyötä tekevälle henkilöstölle, Inka lisää.

Kartoituksesta käytännön toimiin

KIERTO-agenttien tekemän kartoituksen jälkeen toteutettuihin käytännön toimenpiteisiin kuului muun muassa jätteiden vähentämisen ja lajittelun tehostaminen. Muovin valtakunnallisen erilliskeräyksen alkaminen osui samaan ajankohtaan, joten yksikössä oli mahdollista aloittaa muovin lajittelu. Myös ruokahävikkiä pystyttiin vähentämään oman keittiön ja palvelukeskuksen Lähitorin ravintolan toiminnoissa sekä yhteistyössä yksikön ruokapalveluista vastaavan Tampereen Voimian kanssa. Kasviperäisiä ruokia ja satokausiajattelua esiteltiin asukkaille ja henkilökunnalle järjestetyssä suositussa maistatustilaisuudessa.

Yksikössä syntyvän jätteen lajittelun laajentaminen muovin- ja paristojen keräykseen onnistui ongelmitta. KIERTO-agenttitiimi teki myös pidemmän tähtäimen muutosehdotuksia ruokapalveluista vastaavalle Voimialle sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavalle Kotilinnasäätiölle. Laitoshuoltajien kanssa tutkittiin mahdollisuutta vähentää kertakäyttöisiä tuotteita hygieniavaatimukset huomioon ottaen sekä tehostaa jätteiden lajittelua. Monet laitoshuoltajien käyttämät tuotteet olivatkin jo ympäristömerkittyjä. Henkilöstöä motivoitiin osallistumaan valtakunnallisten teemaviikkojen aikana muun muassa energian kulutuksen ja ruokahävikin vähentämiseen myös vapaa-ajallaan. Itsenäisesti asuville asiakkaille järjestettiin energianeuvontaa yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa ja jäteneuvontaa Pirkanmaan jätehuollon kanssa.

Työjakson lopussa henkilöstöä kutsuttiin yhteiseen tilaisuuteen, jossa esiteltiin agenttitoiminnan löydöksiä ja tuloksia. –Palaute henkilöstöltä oli hyvää ja toimintaan oltiin tyytyväisiä, iloitsevat Johanna ja Inka.

Kierto-agentit työskentelivät Pispan tehostetun palveluasumisen yksikössä 3-4 kuukautta. –Aika riitti muutostarpeiden kartoittamiseen ja muutosten toimeenpanoon, mutta palautteen keräämiseen olisi voinut olla hieman enemmän aikaa, Inka kertoo. –Organisaation koosta riippuen Kierto-agentin työjakson pituus voisi olla 3-6 kuukautta, Johanna lisää.

Ympäristökestävä ja osallisuutta lisäävä toiminta motivoi henkilöstöä

Kierto-agenttitoiminta lisäsi Johannan mukaan henkilökunnan tietoisuutta kestävän kehityksen teemoista ja kohensi palveluasumisen yksikön asukkaiden osallisuutta. Asenteiden muokkaaminen on helpompaa, kun ympäristöasioita on mahdollista pitää esillä tarpeeksi pitkään ja samalla luoda positiivista tekemisen meininkiä. Tärkeää on myös tehdä uudet käytännöt helpoiksi toteuttaa.

– Mielellämme suosittelemme KIERTO-agentteja muihinkin organisaatioihin, Johanna kannustaa. Pispa oli ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan yksikkö, jossa Kierto-agentit toimivat, ja kokemuksemme perusteella agenttitoiminta sopii mainiosti esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin. Toki toiminta on muokattavissa monien erilaisten organisaatioiden tarpeisiin, Johanna rohkaisee.

Teksti Ritva Pietarinen
Kuva Laura Vanzo/VisitTampere