Työpaikan vaikutukset ja vastuu ympäristöön sekä ympäröivään yhteiskuntaan nousevat esiin niin työntekijöiden, työnhakijoiden kuin työnantajienkin keskuudessa ja arvoissa yhä enemmän. Työelämässä tarvitaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista, jotta vihreä siirtymä toteutuu. Ohjaustyötä tekevien on tunnistettava työelämän muutokset ja tarjottava ohjattavilleen tietoa niistä urasuunnittelunsa tueksi. Kestävä työelämän tarvitsee tekijöitä ja osaajia.

Työkaluja kestävän työelämän uraohjaukseen -työkalupakkiin on koottu KIERTO-hankkeessa (2021–2023) ohjaustyön tueksi kehitettyjä työvälineitä ohjattavan motivaatioon, arvoihin ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Työkalujen avulla työuraa ja työelämää voi tarkastella kiertotalouden näkökulmasta, jolloin kestävyysnäkökulma tulee luontevasti osaksi urasuunnittelua.