KIERTO-agentti kartoittaa ja tukee työnantajan toiminnan resurssitehokkuutta ja ympäristövastuuta

Kiertotaloutta painottavan palkkatukijakson aikana työllistetty KIERTO-agentti toimii kaupungin yksikön apuna kestävämpiin toimintatapoihin siirtymisessä ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan tavoitteiden saavuttamisessa. Työjakson sisältö räätälöidään työnantajan tarpeiden sekä agentin oman osaamisen mukaan. Jakson aikana KIERTO-agentti tekee esimerkiksi kiertotalouskartoituksen toimipaikkaan tai toimipaikkoihin, ja laatii kartoituksen pohjalta kehitysehdotuksia. Agentti voi mahdollisuuksien mukaan olla myös edistämässä kartoituksessa esiin nousseita toimenpide-ehdotuksia, viestiä niistä ja neuvoa yksikön henkilöstöä. KIERTO-agenttityö on vahvasti sidoksissa yksiköiden ekotukitoimintaan.

KIERTO-agentteja on toiminut muun muassa opetus- ja kasvatusalan, hoiva-alan sekä kulttuuri- ja sivityspalveluiden yksiköissä. Lue lisää jo päättyneistä työjaksoista nuoriso- ja liikuntapalveluillamuseossa sekä palveluasumisen yksikössä.

Oman KIERTO-agentin palkkaamisesta kiinnostuneet Tampereen kaupungin yksiköt voivat tiedustella asiaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluilta sähköpostitse osoitteesta tukityollistetyt@tampere.fi . Lisätietoa kaupunkityöllistämisestä ja palkkatuesta löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta.