Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Omaa osaamistaan voi lisätä joustavasti esimerkiksi jo työnhakijana työllistymistä edistävän palvelun aikana tai palkkatuetulla työjaksolla. Opinnollistamista on mahdollista toteuttaa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä. Lisätietoja opinnollistamisesta täällä.

Kiertotalouden huomioivia osatutkintojakin on jo olemassa ja niitä voi suorittaa työpaikalla työskennellen. Hävikin hyödyntäminen ravitsemispalveluissa (15 ops, ravintola- ja cateringalan perustutkinto) on luotu Tampereen evankelis-luterilaisen seurakunnan ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yhteistyönä.  Kierrätystekstiilin lajittelu (15 ops, tekstiili- ja muotialan perustutkinto) valmistui Nextiili ry:ssä. Osatutkinnot on paikallisesti sovittu Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa mutta niitä on mahdollista opiskella muuallakin. Lisätietoa osatutkinnoista saa Tredusta. Osatutkinnot kehitettiin osana KIERTO-hankkeen toimintaa.

Työpaikalla oppimista voi toteuttaa myös muiden lyhytkurssien, osatutkintojen ja tutkintojen avulla, tutkinnosta ja työtehtävistä riippuen.