KIERTO-hanke on tarjonnut kaupungin eri yksiköille konkreettista apua ilmastotyön tekemiseen. Hankkeen kautta kolme kaupungin eri yksikköä, Tredun Hervannan toimipiste, Tampereen taidemuseo sekä liikunta- ja nuorisopalvelut ovat saaneet apukäsiä KIERTO-agenteilta arjen ympäristötyöhön. Yhteensä neljä KIERTO-agenttia on työllistynyt yksiköihin palkkatuella. Tässä kaksi KIERTO-agenttia kertoo työstään ja omasta taustastaan.

Kielen oppimista ja asiantuntijuuden hyödyntämistä Tredussa Hervannassa

SM Shafiqul Alam seisoo ikkunan edessä ja hänen vieressään vasemmalla on suuri huonekasvi.

SM Shafiqul Alam aloitti työt KIERTO-agenttina elokuussa Tredun Hervannan yksikössä. Alam on muuttanut Bangladeshista Suomeen vuonna 2011 suorittamaan hallintotieteen tohtoriopintoja Tampereen yliopistoon. Hänellä on tohtorin tutkinto jätehuollosta ja sen lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajakoulutuksen pätevyyden Tampereen ammattikorkeakoulussa. Bangladeshissa hän työskenteli yliopistossa professorina, apulaisprofessorina ja lehtorina. Alamilla on suomen kansalaisuus ja hän haluaa jäädä perheensä kanssa pysyvästi Suomeen asumaan. Opintojen jälkeen hän on työskennellyt Suomessa muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa maahanmuuttajille suunnatuissa projekteissa.

Alamilla on siis rutkasti ammattitaitoa ja laajasti kokemusta opetustyöstä ja kestävästä kehityksestä. KIERTO-agenttina työskennellessä hän on päässyt hyödyntämään ammatillista osaamistaan jätehuollon ja kestävän kehityksen asiantuntijana sekä kehittämään suomen kielen taitoaan.
– Minulla on jo hyvä osaaminen ja asiantuntemus, ainoastaan suomen kielen kanssa minulla on edelleen haasteita ja haluan kehittää sitä aktiivisesti joka päivä. Työpaikalla kielen oppiminen on paljon nopeampaa ja helpompaa. Nyt jo kahden kuukauden jälkeen puhun paljon sujuvammin ja kynnys käyttää kieltä on madaltunut huomattavasti. Vuoden työskentelyn jälkeen tilanne olisi varmasti jo aivan toinen, Alam sanoo.

KIERTO-agenttina hän on laatinut kolme kyselyä henkilökunnalle ja opiskelijoille, jonka avulla kartoitetaan Tredun Hervannan toimipisteen nykytilannetta jätehuollon ja kestävän kehityksen suhteen. Tulosten pohjalta hän tekee uusia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Kyselyjen lisäksi hän on tutustunut Green Campus sertifikointiin, jota tietyt Tredun yksiköt ovat jo hakemassa itselleen. Alamin tavoitteena on, että myös Hervannan yksikkö aloittaisi sertifikoinnin hakuprosessin ja hän laatii työsuunnitelman sen tueksi.
– Esittelen kyselyjen tulokset henkilöstöfoorumin kokouksessa lokakuun lopussa. Kerron siellä myös toimenpiteistä, joita tarvitaan sertifikoinnin aloittamiseen. Näiden pohjalta on hyvä lähteä kehittämään toimipisteen toimintaa kestävämpään suuntaan.

Alamin toiveena on, että löytäisi vakituisen työpaikan, jossa hän voisi tarjota omaa asiantuntemustaan jätehuollon kehittämiseen Suomessa.

Kartoitusta ja selvitystyötä Tampereen taidemuseolla

Jyrki Heinonen seisoo ikkunan vieressä ja hänellä on kädessään kahvikuppi.

Jyrki Heinonen on aloittanut kesäkuussa Museopalveluilla Tampereen taidemuseossa KIERTO-agenttina. Hän valmistui tammikuussa 2021 Stadin ammattiopistosta luonto- ja ympäristöneuvojaksi. Aiemman työuransa hän on tehnyt sijoitus- ja rahoitusalalla.
– Halusin päästä tekemään työurani aikana vielä jotain aivan muuta, sekä oppimaan uusia asioita. Tämä on nyt ensimmäinen työpaikkani uudessa ammatissa, Heinonen kertoo.

Keväällä 2021 valmistumisen jälkeen, hän muutti vaimonsa kanssa Helsingistä Tampereelle. Hetken aikaa Heinonen ennätti olemaan työttömänä, mutta huomasi pian ilmoituksen, jossa Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluihin etsittiin KIERTO-agentteja. Heinonen otti yhteyttä KIERTO-hankkeeseen ja hänelle löytyi nykyinen KIERTO-agentin paikka taidemuseosta.

Heinonen on aloittanut työt kartoittamalla mikä on taidemuseon nykytilanne kestävän kehityksen suhteen. Hänen päätyönään on tehdä kirjallinen raportti, jossa tarjotaan ehdotuksia tilanteen kehittämiseen. Yhtenä painopisteenä raportissa on kestävän kehityksen toteutuminen tulevassa uudessa museorakennuksessa. Selvitystyön pohjana Heinonen käyttää Tampereen kaupungin laatimia kestävän kehityksen tavoitteita ja ohjelmia.
– Otan selvityksessä laajasti huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet; ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Aihe sisältää monta eri näkökulmaa, se ei liity ainoastaan luontoon ja kierrättämiseen, kuten usein ensimmäisenä ajatellaan.

Raportointi ja selvitystöiden tekeminen on hänelle jo ennestään tuttua. Opinnoissaan hän teki raportit Helsingin seudun ympäristöpalveluille sekä yhdelle K-Supermarketin toimipisteelle. Jokaisessa selvityksessä täytyy ottaa kohteen erityispiirteet huomioon.
– Itselläni ei ole aiempaa kokemusta museossa työskentelystä ja olen käyttänyt nyt tilaisuutta oppia aiheesta lisää. Täällä olen päässyt syventämään koulussa kerrytettyä osaamista. Minulle sopii hyvin teoreettinen puoli ja tällaisten selvitysten tekeminen.

Työ ei ole kuitenkaan kokonaan ollut raportin kirjoittamista. Yhtenä konkreettisena tavoitteena, jonka parissa Heinonen on työskennellyt museon johdon ja palvelupäällikön kanssa, on saada taidemuseo mukaan Visit Tampereen valitse vastuullisemmin -listaukseen. Listauksessa esitellään Tampereen eri kohteita, joissa tehdään konkreettisia arjen tekoja ilmastotyön eteen. Päästäkseen mukaan listaukseen kohteen on täytettävä tietyt kriteerit ja nyt näitä toimenpiteitä ollaan viimeistelemässä myös taidemuseolla.
– Kriteerit ovat monin paikoin erittäin käytännönläheisiä, esimerkiksi nettisivuilla asiakkaita täytyy kehottaa ja ohjeistaa saapumaan paikalle käyttämällä julkisia liikennevälineitä sekä jätteiden lajitteluun täytyy tarjota mahdollisuus, Heinonen sanoo.

Kestävä kehitys osaksi yksiköiden arkea

KIERTO-agentit ovat siis tehneet sekä konkreettisia ehdotuksia arjen toimintatapoihin että laajempia kokonaisvaltaisia selvityksiä kaupungin eri yksiköiden nykytilanteesta ja visioita tulevaisuuteen. KIERTO-agenteissa yhdistyvät hankkeen tavoitteena olevat työllisyystoimet sekä työnhakijoiden kiertotalousosaamisen kehittäminen. Samalla kaupungin yksiköt ovat saaneet vahvistusta käytännön ilmastotekoihin. Jokainen askel on tärkeä matkalla kohti Tampereen kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

Teksti ja kuva: Merja Häikiö