Shafiqul Alamin laaja koulutustausta ja sinnikäs suomen kielen opiskelu auttoivat löytämään koulutusta ja osaamista vastaavan työn. Alamilla on maisterin ja kandidaatin tutkinnot hallintotieteistä ja politiikasta ensimmäisestä kotimaastaan Bangladeshistä. Opintojen jälkeen Alam työskenteli yliopiston professorina, apulaisprofessorina ja lehtorina.

Shaiqul Alam

Suomeen Alam saapui vuonna 2011 suorittamaan hallintotieteen tohtoriopintoja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Tohtoriksi hän väitteli aiheenaan strateginen johtaminen kunnallisen jätehuollon järjestämisessä. Lisäksi Alam suoritti ammatillisen opettajakoulutuksen pätevyyden Tampereen seudun ammattikorkeakoulussa.

– Minulla oli aiempaa kokemusta opettamisesta yliopistossa ja siksi halusin löytää opettajan työtä myös Suomessa. Työn hakeminen opintojen jälkeen oli kuitenkin haastavaa, sillä olin suorittanut tutkintoni englannin kielellä ja puhuin vain vähän suomea, Alam kertoo.

Kutsuja työhaastatteluihin ei lukuisista työhakemuksista huolimatta tullut, joten Alam paneutui suomen kielen opiskeluun. KIERTO-hankkeen asiakkuuden kautta löytyi KIERTO-agentin työ Tampereen seudun ammattiopiston Hervannan yksikössä sekä Tampereen kaupungin Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä. KIERTO-agenttina Alam toteutti kestävän kehityksen ja jätehuollon kartoituksia. Esimerkiksi Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä Alam arvioi sähkösopimuksen päästö- ja jätepäästölaskelman ja teki suosituksia, jotka tulee ottaa huomioon, kun laaditaan realistinen suunnitelma Tampereen kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Alamin suomen kielen taito parani huomattavasti työn ohessa, ja työnhaku alkoi helpottua.

Alamin nykyinen työnantaja on MorrowX, teknologia-alan kasvuyritys, joka tarjoaa vastuullisuusratkaisuja yrityksille. Tämänkin työpaikan löytymisessä oli KIERTO-hankkeella sormensa pelissä, sillä Alam palkattiin yritykseen hankkeen suosittelemana. MorrowX auttaa yrityksiä tuomaan vastuullisuuden osaksi liiketoimintaa mahdollisimman joustavasti. Alam pystyy työssään tutkimus- ja kehitysasiantuntijana hyödyntämään aiempaa koulutustaan ja työkokemustaan.

– Kehitämme digitaalisten ratkaisujen kokonaisuutta, joka koostuu esimerkiksi vastuullisuusarviointityökalusta sekä hiilijalanjälkilaskennasta. Haluamme tarjota yrityksille ratkaisuja kestävyysteemojen yksinkertaistamiseksi, Alam kertoo.

Kiertotalous on tärkeä työkalu yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Alam kehittää parhaillaan asiakkaiden käyttöön kurssimateriaalia, jossa kiertotalous on yhtenä osana. Tulevaisuudessa Alamin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta nykyistä isommassa roolissa. Eniten häntä kiinnostaa vastuullisen liiketoiminnan tutkiminen ja kehittäminen. Tällä hetkellä Alam iloitsee siitä, että hänellä on vakituinen työ, hyvä työympäristö ja mahdollisuus työskennellä sekä suomeksi että englanniksi. Alam kannustaa maahanmuuttajataustaisia opiskelemaan suomea, sillä se helpottaa ratkaisevasti työllistymistä. Myös verkostoituminen edistää työmarkkinoille pääsyä.

– Lisäksi on hyvä olla aktiivinen ja etsiä tietoa työmahdollisuuksista. Minun urapolullani KIERTO-hankkeen palvelut olivat tärkeitä, Alam toteaa.

Teksti: Ritva Pietarinen, KIERTO-hanke
Kuva: Shafiqul Alam