TITRY ryssä on kehitetty pakkaus- ja lähetysratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä pilotoitu uusia palvelumalleja kiertotalouden edistämiseksi

Ekologiset pakkausmateriaalit

TITRY investoi osana hanketta uudenlaiseen kartonkisilppuriin, jonka avulla vanhoista, käytetyistä pahvilaatikoista voidaan valmistaa ekologista pakkauspehmustetta. Näin saadaan vähennettyä muovisten pakkaustäytteiden ja -pehmusteiden käyttöä ja pidennettyä kartonkituotteen elinkaarta, samalla minimoiden myös kartongin erilliskeräyksen tarvetta.

Huoltopalvelu

Monet teollisuudenalan yritykset tarjoavat vierailijoilleen suojavarusteet, kuten turvaliivit, suojalasit ja turvakengät vierailun ajaksi ja usein nämä varusteet päätyvät kertakäyttöisinä jätteeksi, mikäli niitä ei hygieniasyistä voida käyttää uudelleen. TITRY porautui tähän ongelmaan kehittämällä palvelukonseptin, jossa yritysten käytetyt suojavarusteet huolletaan ja puhdistetaan uudelleenkäyttöä varten. Huoltopalvelun avulla pidennetään varusteiden käyttöikää ja ehkäistään kertakäyttökulttuuria, samalla luoden kiertotaloutta edistäviä työtehtäviä.

Ekokierros -palvelu

Eko-kierrätyspisteille päätyy toisinaan sinne kuulumattomia jätelajeja, kuten kodinkoneita ja huonekaluja, jolloin jätepisteen käytettävyys ja viihtyisyys heikkenevät. TITRYn pilotoiman Ekokierros -palvelun avulla kierrätyspisteiden siisteyttä pidetään yllä toimittamalla niille kuulumattomat jätelajit jäteasemalle ja huolehtimalla esteettömästä pääsystä jäteastioille. Kierrätyksen tehostamiseen tähtäävää palvelumallia on toteutettu myös VTS-Vuokrakotien asukastapahtumissa, joissa TITRY on vastaanottanut taloyhtiöiden asukkailta mm. rikkinäiset piensähkölaitteet, paristot ja akut, toimittaen ne sen jälkeen jäteasemalle. Näin kierrätys on asukkaalle vaivatonta ja eri jätelajit päätyvät oikein kierrätetyksi.