Suomessa toimii suuri määrä eri järjestöjä ja niiden toimintakenttä yhteiskunnassa on läpileikkaava. Keskenään verkostoitumalla alueelliset järjestöt voivat olla merkittäviä toimijoita kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan edistämisessä. KIERTO-hankkeessa tavoitteena oli edistää kiertotaloutta sekä siihen liittyvää osaamista niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorinkin toimijoiden keskuudessa.

Hankkeessa toteutettiin Hiedanranta-Lielahti-alueen toimijoille kysely, jossa kartoitettiin alueen yhteistyötä ja yhteisöllisyyden kokemista. Kyselyn tulokset koottiin yhteenvedoksi, joka toimi pohjana Järjestöt yhteistyöllä luomassa reilua ja kestävää tulevaisuutta -oppaalle. Opas on suunnattu järjestöille työkaluksi kestävämmän tulevaisuuden edistämistyöhön. Kyselyn vastausten lisäksi siinä perehdytään kestävään työelämään sekä tarjotaan konkreettisia keinona järjestöjen yhteistyön rakentamiseksi ja/tai vahvistamiseksi.

Järjestöt yhteistyöllä luomassa reilua ja kestävää tulevaisuutta -oppaan voit ladata täältä.