Tuotokset

Järjestöt yhteistyöllä luomassa reilua ja kestävää tulevaisuutta -opas

Suomessa toimii suuri määrä eri järjestöjä ja niiden toimintakenttä yhteiskunnassa on läpileikkaava. Keskenään verkostoitumalla alueelliset järjestöt voivat olla merkittäviä toimijoita kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan edistämisessä. KIERTO-hankkeessa tavoitteena oli edistää kiertotaloutta sekä siihen liittyvää [...]

Järjestöt yhteistyöllä luomassa reilua ja kestävää tulevaisuutta -opas2023-08-28T11:12:48+03:00

Texstock – tekstiilien markkinapaikan pilotti

Hankkeen aikana toteutettiin sekä kysely että pilotti digitaalisesta markkinapaikasta pirkanmaalaisille tekstiilialan toimijoille. Syksyllä 2022 yrityksille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin kiinnostusta toimia digitaalisella markkinapaikalla ostajana tai myyjänä sekä pyrittiin selvittämään markkina-alustan vaatimuksia. Huhtikuusta 2023 heinäkuuhun 2023 [...]

Texstock – tekstiilien markkinapaikan pilotti2023-08-28T11:11:31+03:00

Materiaalien keräyspalvelu

Yrittäjille apua keräyspalvelun avulla Nextiilin keräyspalvelu on luotu palvelemaan yrittäjiä, jotka haluavat hyödyntää työssään kierrätysmateriaaleja edullisesti ja vaivattomasti.  Nextiili kerää saapuvan lahjoitusmateriaalin joukosta juuri yrittäjän tarpeisiin sopivat uudelleen- tai uusiokäyttömateriaalit. Lisätietoja palvelusta, hinnastosta ja [...]

Materiaalien keräyspalvelu2023-08-28T11:03:36+03:00

KIERTO-haastepajamalli

KIERTO-haastepajan avulla luodaan ratkaisuja kiertotaloushaasteisiin ja kehitetään osaamista. KIERTO-haastepajassa opiskelijat ja työnhakijat pääsevät ratkomaan oikean yrityksen asettamaa kiertotaloushaastetta. Haaste voi liittyä esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakaspalveluun tai henkilöstön hyvinvointiin kiertotalouden näkökulmasta. Haastepajan [...]

KIERTO-haastepajamalli2023-08-25T09:46:22+03:00

Upcycling Nextiili

UUSIO Upcycling – markkinapaikka uusio- ja uudelleenkäyttömateriaaleja hyödyntäville kädentaitajille UUSIO Upcycling- osasto tarjosi hankkeen aikana myyntipaikan kierrätysmateriaaleja hyödyntäville kädentaitajille shop in shop-tyyppisesti Nextiilin myymälässä. Osa tuotteista oli valmistettu Nextiiliin lahjoitetuista materiaaleista. UUSIOssa tuotiin esille [...]

Upcycling Nextiili2023-08-28T11:04:34+03:00

Kiertotalouden suunnannäyttäjät

Kiertotalouden suunnannäyttäjät jakautuu eri osioihin, joissa yritykset voivat kartoittaa omaa suuntaansa. Kiertotaloutta voidaan tarkastella viiden erilaisen siirtymän kautta, jotka ovat fossiilisista uusiutuviin, jätteestä raaka-aineeksi, kertakäyttöisyydestä pitkäikäisyyteen, tuotemyynnistä palveluntarjontaan ja omistamisesta yhteiskäyttöön. Sivulla pääsee tarkastelemaan [...]

Kiertotalouden suunnannäyttäjät2023-08-30T10:01:02+03:00

Ravintola KIERTO

Hävikistä hyötyä ja kiertotalousosaamista Hävikkiruokaravintola Kierto hyödyntää Ruokapankin keräämiä hävikkiraaka-aineita valmistaen niistä maistuvaa lounasruokaa yhdessä työkokeilijoiden kanssa. Ravintola toimii oppimisympäristönä, jossa saa työkokeilujaksollaan hävikkiruoan jatkokäsittelyyn ja -jalostamiseen liittyvää kiertotalouden osaamista. Aterioiden valmistaminen hävikkiraaka-aineista tarjoaa [...]

Ravintola KIERTO2023-08-28T12:23:20+03:00

Uusia kiertotalouden palvelumalleja

TITRY ryssä on kehitetty pakkaus- ja lähetysratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä pilotoitu uusia palvelumalleja kiertotalouden edistämiseksi Ekologiset pakkausmateriaalit TITRY investoi osana hanketta uudenlaiseen kartonkisilppuriin, jonka avulla vanhoista, käytetyistä pahvilaatikoista voidaan valmistaa ekologista pakkauspehmustetta. Näin saadaan [...]

Uusia kiertotalouden palvelumalleja2023-08-24T14:49:49+03:00

Työkaluja kestävän työelämän uraohjaukseen

Kiertotalous näkyy yhä enenevissä määrin tämän päivän työelämässä. KIERTO-hankkeessa on tuotettu materiaaleja, jotka tukevat kestävän työelämän urapolkujen ja mahdollisuuksien pohdinnassa. KIERTO-hankkeessa tuotetut materiaalit on koottu Työkaluja kestävän työelämän uraohjaukseen -työkirjaan: Kestävän työelämän motivaatiotesti Kiertotalousosaamisen [...]

Työkaluja kestävän työelämän uraohjaukseen2023-08-24T13:36:43+03:00

KIERTO-agentti

KIERTO-agentti kartoittaa ja tukee työnantajan toiminnan resurssitehokkuutta ja ympäristövastuuta KIERTO-agenttimallissa palkkatukityöllistetty KIERTO-agentti toimii kaupungin yksikön apuna kestävämpiin toimintatapoihin siirtymisessä ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan tavoitteiden saavuttamisessa. KIERTO-agenttijakson sisältö räätälöidään työnantajan tarpeiden sekä agentin oman [...]

KIERTO-agentti2023-08-25T16:39:33+03:00
Go to Top