KIERTO-haastepajan avulla luodaan ratkaisuja kiertotaloushaasteisiin ja kehitetään osaamista.

KIERTO-haastepajassa opiskelijat ja työnhakijat pääsevät ratkomaan oikean yrityksen asettamaa kiertotaloushaastetta. Haaste voi liittyä esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakaspalveluun tai henkilöstön hyvinvointiin kiertotalouden näkökulmasta. Haastepajan päätteeksi opiskelijat esittelevät ratkaisuehdotuksensa yritykselle ja yritys antaa heille palautetta. Haastepajan avulla opiskelijat kehittävät kiertotalousosaamistaan ja myös yritys voi oppia uutta ratkaisuehdotusten kautta.

KIERTO-haastepaja pohjautuu 6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat –hankkeen aikana kehitettyyn Haastepaja-malliin. KIERTO-haastepaja on tiivistetty versio, joka sopii myös toisen asteen opiskelijoille ja on toteutettavissa 1-2 päivän aikana.

Lataa KIERTO-haastepajamallin ohje tästä:

KIERTO-haastepaja ohje.

Lataa KIERTO-haastepajan PowerPoint-pohja tästä:

KIERTO-haastepaja PowerPoint-pohja