KIERTO-kartoitus auttaa kehittämään yrityksen toimintaa vastuullisesti ja kestävästi.

KIERTO-kartoitus toimii matalan kynnyksen starttauksena kohti kiertotaloutta. Kartoitus on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä mikroyrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat kehittää toimintaansa yhä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

Maksuton kevytkartoitus sisältää selvityksen yrityksen toiminnasta vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökulmista sekä selvityksen pohjalta tehdyt asiantuntijoiden kehitysehdotukset, joita voivat olla esimerkiksi suunnitelma kierrätyksen tehostamiseksi, jatkosuunnitelma yrityksen sivuvirtojen hyödyntämiseksi tai laajemman materiaalikatselmuksen tekeminen hävikin minimoimiseksi ja/tai ympäristöjärjestelmän rakentaminen. KIERTO-kartoitusta toteutettiin haastatteluina sekä myös digitaalisena versiona. Digitaalinen versio toteutettiin yhdessä HAMK:in opiskelijoiden kanssa.

KIERTO-kartoitus on toiminut inspiraationa ja pohjatyönä hankkeessa myöhemmin toteutetulle Suunnannäyttäjä -kokonaisuudelle.