KIERTO-agentti kartoittaa ja tukee työnantajan toiminnan resurssitehokkuutta ja ympäristövastuuta

KIERTO-agenttimallissa palkkatukityöllistetty KIERTO-agentti toimii kaupungin yksikön apuna kestävämpiin toimintatapoihin siirtymisessä ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan tavoitteiden saavuttamisessa. KIERTO-agenttijakson sisältö räätälöidään työnantajan tarpeiden sekä agentin oman osaamisen mukaan. Jakson aikana KIERTO-agentti tekee kiertotalouskartoituksen toimipaikkaan tai toimipaikkoihin, ja laatii niiden pohjalta kehitysehdotuksia. Agentti voi mahdollisuuksien mukaan olla myös edistämässä kartoituksessa esiin nousseita toimenpide-ehdotuksia. Kartoitustyön lisäksi agentin työnkuvaan voi sisältyä muita tehtäviä, esimerkiksi kartoituksesta viestimistä ja henkilöstön neuvontaa.

KIERTO-agenttityö on vahvasti sidoksissa yksiköiden ekotukitoimintaan. Agenttien ja yksiköiden asiantuntijatukena toimivat Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön asiantuntijat ja vertaistukena muut työllistetyt agentit.

KIERTO-agentteja on toiminut muun muassa opetus- ja kasvatusalan, hoiva-alan sekä kulttuuri- ja sivityspalveluiden yksiköissä. Lue lisää jo päättyneistä KIERTO-agenttijaksoista nuoriso- ja liikuntapalveluilla, museossa sekä palveluasumisen yksikössä.