Hiedanrannan paja on vuonna 1914 valmistunut tehdasrakennus. Nykyään Pajalla työskentelee käsityöläisiä, taiteilijoita ja muita yrittäjiä. Videossa kerrotaan Pajan toiminnasta ja kuullaan Humbugi Accessories -yritystä pyörittävän Anni Jokisen haastattelu.