Tässä osiossa tutustutaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja kiertotalouden mahdollisuuksiin yritystoiminnassa. Opit myös, mistä voit saada tukea kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan rakentamiseen.

Kiertotalouden liiketoimintamallit on jaettu viiteen osaan Sitran tekemän jaottelun mukaan:

 • Tuote palveluna = Palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan.
 • Uusiutuvuus = Uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.
 • Jakamisalustat = Tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla muun muassa vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
 • Tuote-elinkaaren pidentäminen = Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja muun muassa huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
 • Resurssitehokkuus & kierrätys = Materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Tehtävät:

 1. Tutustu Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listaan. Löydätkö esimerkeistä vinkkejä omaan yritystoimintaasi?
  Linkki: Sitra: Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1
 2. Tutustu Pirkanmaalla toimiviin kiertotaloustoimijoihin ja -yrittäjiin KIERTO 100 -listan avulla. Mitkä yritykset toimivat sinun yrityksesi kanssa samalla kentällä ja miten nämä erottuvat muista samanlaisista yrityksistä?
  Linkki: KIERTO 100 -lista

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista

Sitran ja Deloitten laatima kiertotalouskäsikirja tarjoaa tukea kaikille suomalaisille yrityksille kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Käsikirja auttaa mm. liiketoimintamallin valinnassa ja alkuun oman toiminnan hukan ja tehottomuuksien tunnistamisessa. Käsikirja on hyvä apuväline, kun haluat syvällisempää tietoa kiertotalousliiketoiminnan suunnittelusta.

Tehtävä:

Tutustu kiertotalouskäsikirjaan. Pohdi, minkälaisia haasteita kiertotalousliiketoiminnalla voi olla. Kuinka näitä voidaan voittaa?
Linkki: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista -kiertotalouskäsikirja

Tulossa: Digitaalinen tuotepassi

Digitaalinen tuotepassi (engl. digital product passport) on sähköinen tai digitaalinen asiakirja, joka sisältää tietoa tuotteen elinkaaresta ja sen ympäristövaikutuksista. Tämä käsite liittyy vahvasti kiertotalouden periaatteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, sillä se pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta tuotteiden valmistuksen, käytön ja hävittämisen osalta.

EU:lla on tavoitteena edistää kestävää kehitystä, ympäristöystävällisyyttä ja kiertotaloutta. Digitaalisten tuotepassien käyttöönotto voisi olla yksi tapa edistää näitä tavoitteita, koska se voisi tarjota kuluttajille ja yrityksille parempaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista ja elinkaaresta.

Digitaalinen tuotepassi voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 1. Tuotteen alkuperä ja valmistusprosessi: Passi voi kertoa, missä ja miten tuote on valmistettu, mikä antaa kuluttajalle tietoa sen alkuperästä ja tuotantotavoista.
 2. Materiaalit ja komponentit: Passi voi esittää tietoa tuotteessa käytetyistä materiaaleista ja komponenteista sekä niiden ympäristövaikutuksista.
 3. Käyttöikä ja ympäristövaikutukset: Tuotepassi voi tarjota tietoa tuotteen odotettavissa olevasta käyttöiästä, huoltotarpeista ja energiankulutuksesta sen käytön aikana.
 4. Käsittely ja kierrätys: Passi voi sisältää ohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä tai kierrättämisestä sen käyttöiän päättyessä.
 5. Hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset: Digitaalinen tuotepassi voi esittää tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä, vesijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista.
 6. Jäljitettävyys: Digitaalinen formaatti mahdollistaa tuotteen jäljitettävyyden sen eri vaiheissa, mikä lisää avoimuutta ja auttaa tunnistamaan mahdollisia ongelmakohtia.

Tehtävä:

Tutustu ekosuunnitteluun ja digitaaliseen tuotepassiin Valtioneuvoston sivuilla.
Linkki: EU:n kiertotalouspaketti: pitkäikäisempiä tuotteita, parempaa tuotesuunnittelua, pienempää ympäristökuormaa ja kestäviä tekstiilejä

Tukea kiertotaloustoiminnan kehittämiseen

Kiertotaloustoiminnan kehittämiseen voi saada apua monista eri lähteistä riippuen siitä, millaisia tarpeita ja tavoitteita sinulla on. Tässä muutamia mahdollisia tapoja saada apua:

 1. Liiketoiminta- ja kehitysorganisaatiot: Useat organisaatiot tarjoavat neuvontaa ja tukea yritysten kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistämiseen. Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi alueelliset kehitysyhtiöt, innovaatiokeskukset, kiertotalousklusterit ja ekosysteemialustat.
 2. Yliopistot ja tutkimuslaitokset: Monet yliopistot ja tutkimuslaitokset tekevät tutkimusta kiertotaloudesta ja sen kehittämisestä. Voit etsiä asiantuntijoita ja tutkimusryhmiä, jotka keskittyvät alaan ja kysyä mahdollisuudesta saada neuvoja tai yhteistyötä.
 3. Kiertotalousalan tapahtumat ja verkostot: Osallistu kiertotalouteen keskittyviin tapahtumiin, seminaareihin ja konferensseihin. Tällaiset tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden oppia uutta, tavata alan asiantuntijoita ja luoda verkostoja.
 4. Yrityskonsultit: On olemassa yrityskonsultteja, jotka erikoistuvat kiertotalouden kehittämiseen. He voivat auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan kiertotaloutta edistäviä strategioita ja toimenpiteitä.
 5. Julkiset rahoitusohjelmat: Monet maat ja alueet tarjoavat taloudellista tukea yrityksille ja hankkeille, jotka edistävät kiertotaloutta. Tarkista oman alueesi julkiset rahoitusohjelmat ja avustukset.
 6. Verkostot ja yhteisöt: Liity kiertotalouteen keskittyviin verkostoihin ja yhteisöihin. Tällaiset foorumit voivat tarjota tilaisuuden keskustella muiden alan toimijoiden kanssa, jakaa kokemuksia ja oppia uutta.
 7. Verkkoresurssit: Tutustu verkkoresursseihin, kuten oppaisiin, artikkeleihin ja webinaareihin, jotka tarjoavat tietoa kiertotaloudesta ja sen käytännön toteuttamisesta.

Muista, että kiertotalouden kehittäminen vaatii monialaista osaamista, joten voit hyödyntää erilaisia lähteitä ja asiantuntijoita eri osa-alueilta. Selkeytä ensin  omat tavoitteesi ja tarpeesi, jotta voit valita parhaiten sopivan avunlähteen.

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

Pirkanmaalla toimii Yrittäjyysbuusti-palvelu, joka tarjoaa tukea alkaville yrittäjille. Yrittäjyysbuustissa eri alojen ammattilaiset tarjoavat alkaville yrittäjille kokonaisuuksia, joista voi valita juuri sen, joka sopii sinun tilanteeseesi ja toimintaasi. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa yrittäjyyden aloittaminen, yrityksen perustaminen tai juuri käynnistyneen yritystoiminnan kehittäminen. Yrittäjyysbuusti on maksuton palvelu pirkanmaalaisille.

Tutustu Yrittäjyysbuustiin.
Linkki: Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti -palvelu

Esimerkki palvelusta, BrainStormCorner:

Eräs yrittäjyysbuustissa alle vuoden yrittäjänä toimineille tukea tarjoavista palveluntuottajista on BrainStormCorner, joka on erikoistunut erityisesti kiertotalouden ratkaisuihin.

BrainStormCorner opettaa rahoituksen perusasioita, ja tuntee kiertotalouden liiketoimintaan saatavilla olevia rahoituslähteitä. He voivat tapauskohtaisesti myös suoraan auttaa rahoituksen hankinnassa. Heillä on laaja kontaktiverkosto juuri kertotalouden parissa toimiviin tahoihin Suomessa, joten alkavan yrittäjän idea tai liiketoiminta pääsee välittömästi saamaan palautetta asiantuntevilta ihmisiltä.

Heillä on kokoelma yli sadasta erilaisesta kiertotaloudellisesta innovaatiosta ja liiketoiminnan esimerkistä. Sopivimpia voidaan käydä läpi yhdessä alkavan yrittäjän kanssa, ja katsoa löytyykö juuri tähän liiketoimintaan sopivia malleja. Käytössä on myös kiertotalouden toimenpiteiden ideageneraattori. Se on BrainStormCornerin kehittämä miniohjelma, joka auttaa nopeasti luomaan uusia näkökulmia yhdistelemällä erilaisia ideoita ja elementtejä.

Kiertotalouden liikeidea tai -toiminta voidaan ottaa intensiivisen aivoriihetyksen kohteeksi. Yhdessä pidetyn työpajan päätteeksi alkavalla yrittäjällä on tuoreita näkökulmia ja toimintaideoita. Esimerkiksi Business Model Canvas ja Blended Value Canvas kiertotalouden näkökulmasta ovat analyysin työkaluina käytössä.

BrainStormCorner toimii Tampereella, ja virtuaalisesti Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Yritys lupaa intensiivisen palvelupaketin, jonka aikana ratkotaan yhdessä toiminnan prosesseja, rahoitusta, digitaalistumista ja tarvittaessa kansainvälistäkin ulottuvuutta. Palvelusta hyötyy niin aloitteleva yksinyrittäjä kuin suurempi yrityskin.

Jos asut Pirkanmaalla, on sinun mahdollista hakea palvelua ja saada se maksuttomana Pirkanmaan yrittäjyysbuustin kautta. Palvelu toimii suomeksi tai englanniksi.

Linkki: Yrittäjyysbuustiin.
Linkki: Esimerkkejä BrainStormCornerin kiertotalouden toiminnasta.

Tutustu myös Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Ensimetrin palveluihin.

Linkki: Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
Linkki: Ensimetri

Tehtävä:

Vieraile Kiertotalous-Suomi-sivustolla. Tutustu ainakin Taito ja työkalut sekä Ajankohtaista -osioihin.
Linkki: Kiertotaloussuomi.fi

Opi lisää kiertotaloudesta Kiertotalous työelämätaitona -kurssilta

Kiertotalous työelämätaitona -verkkokurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluvat oppia lisää kiertotaloudesta ja sen yhteydestä työelämään. Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joiden suorittamisen jälkeen opiskelija tietää:

 • Mitä kiertotalous ja kestävä kehitys ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä asioita tänä päivänä?
 • Mikä kiertotalous talousmallina on ja mitkä sen liiketoimintamallit ovat?
 • Miten kiertotalousosaamista saa kerrytettyä ja miten se liittyy työelämään?
 • Miksi juuri sinun kannattaa tehdä kiertotaloudesta työelämätaito ja kilpailuvaltti työmarkkinoille?

Linkki: Kiertotalous työelämätaitona -verkkokurssi

Hienoa, olet päässyt tämän osion loppuun. Voit siirtyä seuraavaan osioon, Business Model Canvas yritystoiminnan suunnittelun tukena.