KIERTO 100

KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta.

Kiertotalous tulee muuttamaan yhteiskuntaa ja siirtyminen kiertotalouteen tulee näkymään tulevaisuudessa jokaisella alalla. Yritysten on muokattava toimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi. Listassa olevien esimerkkien kautta yritykset näkevät erilaisia kiertotalouteen pohjautuvia toimintatapoja, jotka auttavat oman siirtymän suunnittelussa. Jokainen askel siirtymässä kohti kiertotaloutta on tärkeä.

Lista auttaa yrityksiä myös löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Työnhakijat löytävät listan avulla työnantajia, jotka pystyvät tarjoamaan heille omien arvojensa mukaista työtä.

Esittelyjen kautta saadaan lisättyä ymmärrystä kestävyyteen pohjaavan liiketoiminnan monimuotoisuudesta ja mahdollisuuksista. Yritykset on jaoteltu listassa kuuden eri liiketoimintamallin mukaan:

Tuote palveluna
= Palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan.
Uusiutuvuus = Uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.
Jakamisalustat = Tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla muun muassa vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
Tuote-elinkaaren pidentäminen = Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja muun muassa huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
Resurssitehokkuus & kierrätys = Materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.
Asiantuntijapalvelut = Erityisosaamisen tarjoaminen kiertotalouden saralla.

KIERTO 100 -listan on koonnut kesällä 2021 Double Round Oy.

Jos haluat mukaan listalle,  ota yhteyttä!

Jaana Koivisto
Ekokumppanit Oy
jaana.koivisto1@tampere.fi
0417313951

Aineisto on tuotettu KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa, joka toteutettiin 1.12.2021 – 31.8.2023. Hankkeen päärahoittajana oli Euroopan Sosiaalirahasto ja koordinoivana tahona Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Lue lisää KIERTO-hankkeesta.