Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry on muotoilijoiden, visuaalisen taiteen ja käsityöalojen ammattilaisten, opettajien, tutkijoiden ja tuottajien yhdistys. Se edistää korkealaatuisen käsityömuotoilun asemaa alueellisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys myös tukee paikallista yrittäjyyttä, osaamista sekä kestävää kehitystä. Yhdistys järjestää mm. koulutuksia, näyttelyitä, luentotilaisuuksia ja myyntitapahtumia sekä osallistuu erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin.

Asiakkaina ovat muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden alalla toimivat yrittäjät, taiteilijat, opettajat, tutkijat ja tuottajat sekä yhdistyksen sidosryhmät.

Modus ry

  • Päätoimiala: 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

  • Paikkakunta: Tampere

  • Yrityksen koko: Muu järjestö tai yhdistys

  • Verkkosivut: www.modus.fi

Kiertotalouden liiketoimintamallit, joita yritys hyödyntää

Kiertotalous yrityksen toiminnassa

Usea käsi- ja taideteollisuusalalla toimiva yrittäjä toimii yksin-, tai pienyrittäjänä, jolloin resurssit esimerkiksi kouluttautumiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin ovat niukat. Modus ry:n jäsenet pääsevät verkostoitumaan, kouluttautumaan ja luomaan liiketoimintamahdollisuuksia yhdistyksen kautta. Käsi- ja taideteollisuusalalla toimivat pienyrittäjät mahdollistavat sen, että materiaalit kiertävät paikallisesti ja resurssitehokkaasti sekä ylläpitävät alan osaamista jatkossakin. Modus ry toimii myös kiertotalouteen liittyvän tiedon lisääjänä ja levittäjänä järjestämällä esimerkiksi luentoja ja työpajoja.

Työtehtävät yrityksessä

  • toiminnan koordinointi

  • taloushallinto

  • näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen

KIERTO 100

KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta.

Kaikki listalla mukana olevat yritykset löydät tästä linkistä.