Visoko Oy:n toimialoja ovat luontohyvinvoinnin palvelut sekä verkkokauppa ja verkkokurssit. Visoko auttaa ihmisiä ja yrityksiä hyvinvointiin – inhimillisen ja kestävän yrityskulttuurin, luontopalveluiden ja ennakoinnin keinoin. Visoko Hyvinvointia luonnosta -luontoperusteisilla palvelulla tuetaan omaehtoisen luontokokemuksen, vastuullisuuden ja arvomaailman syventämistä motivoinnin ja ohjauksen keinoin. Voimaa ja hoivaa luonnosta, Green Care on luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Visoko Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Visoko Oy

 • Päätoimiala: Liikkeenjohdon konsultointi

 • Paikkakunta: Tampere

 • Yrityksen koko: Mikroyritys

 • Verkkosivut: visoko.fi

Kiertotalouden liiketoimintamallit, joita yritys hyödyntää

Kiertotalous yrityksen toiminnassa

Visoko tarjoaa asiantuntijapalveluja, joilla edistetään kiertotaloutta. Visokon verkkokurssialusta toimii jakamistalustana, jossa on yhteisöllistä toimintaa sekä informaation ja palveluntuottajien jakamista ja yhteistyötä. Visoko tavoittelee elinkaaren pidentämistä tuotteissa, jakaa infoa ja esimerkkejä tavoista, joilla on onnistuneesti pidennetty tuotteen elinkaarta sekä kierrätystä.

Visoko ympäristövastuu kattaa (ks. Visoko.fi/vastuullisuus):

 • Palvelujen tuottaminen luontoympäristön haittavaikutukset minimoiden
 • Visokon sekä muiden yritysten aktivointi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi
 • Visokon oman hiilijalanjäljen jatkuva seuranta ja hiilikädenjäljen lisäämisen edistäminen
 • Ympäristömerkittyjen hankintojen ja resurssitehokkuuden suosiminen
 • Digitaalisten palvelujen kestävää käyttöä
 • Visokolla on Green Care Finland -Luontovoima laatumerkki
 • Visoko on ollut 2021 alkaen STF-ohjelmassa mukana
 • Visoko on Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark jäsenyritys

Työtehtävät yrityksessä

 • luontoperustaiset Green Care palvelut

 • digitaalinen alustatuotanto

KIERTO 100

KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta.

Kaikki listalla mukana olevat yritykset löydät tästä linkistä.