BER Oy on perustettu hyödyntämään innovatiivista biojätteen kierrätysjärjestelmää (BER™-järjestelmää). BER™-järjestelmä toimii siten, että keittiöissä olevan jätemyllyn kautta biojäte kulkeutuu omaa putkeaan pitkin umpinaiseen biojätesäiliöön (BER™-säiliöön). Biojätteen sekaan lisätään vettä biomassan siirtymisen helpottamiseksi. Säiliöstä biojäte imetään imuautolla ja kuljetetaan jatkojalostukseen. Ylimääräistä vettä ei tarvitse säilöä tai kuljettaa edelleen, vaan BER™-säiliössä suurin osa selkeytyneestä vedestä johdetaan viemäriverkostoon. Kehitystyön tuloksena suunnitellulle BER™-säiliölle sekä koko BER™-järjestelmälle on haettu kansainvälisesti patenttisuojaa.

Biojätettä ei tarvitse kerätä erikseen, vaan sen voi kaataa suoraan jätemyllyyn. Tiskialtaan alle sijoitettu jätemylly ei myöskään aiheuta näkö- tai hajuhaittoja. Jätemyllyyn voi laittaa kaikki normaalit koti- ja suurtalouskeittiöissä kertyvät biojätteet, kuten ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret sekä pienet luut.

BER Oy

  • Päätoimiala: Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta

  • Paikkakunta: Tampere

  • Yrityksen koko: Mikroyritys (1-10 työntekijää)

  • Verkkosivut: www.ber.fi

Kiertotalouden liiketoimintamallit, joita yritys hyödyntää

Kiertotalous yrityksen toiminnassa

BER tarjoaa uuden innovatiivisen tavan kierrättää biojätteet. Järjestelmä ratkaisee monia kierrätykseen liittyviä ongelmia, kuten:

  • BER™-järjestelmä ei houkuttele eläimiä kuten lintuja, ötököitä ja pienjyrsijöitä
  • Ei jäätymisvaaraa
  • Biojätepussia ei tarvita lainkaan
  • Biojätteen kosteusprosentti on korkea, 60–90 % > BER™-järjestelmän avulla suurin osa selkeytetystä vedestä saadaan ohjattua viemäriverkostoon, jolloin jäljelle jää tiivistä biojätemassaa jatkojalostettavaksi.

Työtehtävät yrityksessä

  • kehitystyö

KIERTO 100

KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta.

Kaikki listalla mukana olevat yritykset löydät tästä linkistä.