Tässä osiossa käydään läpi kiertotalouden kasvualoja sekä kiertotaloudessa vaadittavia taitoja ja osaamisia. Osiossa tarkastellaan myös millaisissa työtehtävissä kiertotaloudessa voi toimia. Pidä toisella sivulehdellä auki kiertotaloussanastoa, josta pystyt tarkistamaan tekstissä esiintyvien, sinulle entuudestaan vieraiden termien sisällön.

Miten kiertotalous ja työ liittyvät toisiinsa?

Työelämä on murroksessa. Siirtymä kiertotalouteen tulee olemaan osa tätä murrosta, kun työelämästä pyritään tekemään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Uusia työpaikkoja syntyy ja vanhoja katoaa samalla, kun jäjelle jäävien työtehtävien sisältö tulee muuttumaan. Jotta tämä siirtymä olisi kaikille oikeudenmukainen, tulee meidän panostaa osaamisen kehittämiseen. Kaikilla tulee olla mahdollisuus lisätä omaa osaamistaan kiertotalouden saralla ja pysyä siten mukana muuttuvassa yhteiskunnassa.

Megatrendit vaikuttavat työn murroksen taustalla. Sitran arvioiden mukaan tällä hetkellä megatrendejä ovat:

  1. Luonnon kantokyky murenee
  2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
  3. Demokratian kamppailu kovenee
  4. Kilpailu digivallasta kiihtyy
  5. Talouden perusta rakoilee

Myös lisääntynyt ihmisten liikkuvuus, työvoiman saatavuuden heikkeneminen,  kasvanut tietoisuus sosiaalisesta vastuusta ja nuorempien sukupolvien muuttunut arvomaailma sekä odotukset työtä kohtaan pakottavat työelämää muuttumaan. Samalla tavat ansaita tulevat monimuotoistumaan perinteisen palkkatyön rinnalla, esimerkiksi kevytyrittäjyys ja freelancerina toimiminen tulevat yleistymään.

Muutos on jatkuvaa ja sen tahti on kiihtyvä. Tästä johtuen työn kehitystä on vaikea ennakoida. Esimerkiksi uudet teknologiat tulevat muuttamaan työtä tavalla, jota emme pysty vielä ennakoimaan. Myös uusien toimintapojen kautta työyhteisöt ja työpaikat tulevat kehittymään ja uudistumaan. Työn sisällöt, toimintatavat ja työn organisointi muuttuvat kaikissa ammateissa. Uusia ammatteja ja tehtäviä syntyy, projektiluontoinen työskenteleminen yleistyy ja työskenteleminen tapahtuu verkostoissa ja erilaisilla alustoilla. Myös itse työntekijät ovat muuttuneet, mikä näkyy odotuksissa työnantajaa kohtaan. Yhä useammin työn toivotaan vastaavan omia arvoja ja työn tekemisen halutaan olevan merkityksellistä. Selvitä Ylen testillä, mitkä ovat sinun elämäsi tärkeimpiä arvoja. Lisää testejä löydät kurssin bonusosiosta.

UUTINEN: Työelämä on murroksessa, MTV uutiset

Lue MTV uutisten juttu ja katso pätkä palkansaajien keskusjärjestö STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan haastattelusta. Mitkä ovat hänen mielestään työelämän muutoksen isoimmat teemat?

Kiertotalouden kasvualueet

Teknologiat ja palvelut, rakentaminen, ravinne- ja materiaalikierrot, liikkuminen sekä ruoka ovat aloja, joilla tapahtuu tällä hetkellä paljon kiertotalouteen liittyviä innovaatioita ja samalla syntyy uusia työpaikkoja.

Teknologian ja palveluiden saralla esimerkiksi erilaisten korjaus- ja lainauspalvelujen parissa sekä kehittyneen teknologian alalla tarvitaan uusia osaajia. Tästä hyvä esimerkki on tamperelainen Kameratori, joka korjaa kameroita ja myy niitä eri puolille maapalloa.

Ekologisempi rakentaminen ja rakentamisen aikana syntyvien päästöjen hillitseminen vaativat myös uusia tekijöitä alalle. Esimerkiksi puurakentaminen ja rakennushankkeen hiilijalanjäljen laskeminen vaativat omaa osaamista. Muun muassa eri suunnittelu- ja konsulttitoimistot kaipaavat tätä osaamista.

Kehittyneiden ravinnekiertojen avulla maataloudessa ja teollisuudessa syntyvä jäte voidaan jalostaa ja hyödyntää toisaalla. Ekologisten energialähteiden kysynnän kasvaessa myös ravinnekierron osaajien kysyntä kasvaa. Esimerkiksi Tracegrow niminen yritys kehittää kierrätetyistä paristoista luomulannoitetta maanviljeliöiden käyttöön.

Tehokkaat materiaalikierrot ovat kiertotalouden ydintä. Onnistuneet materiaalikierrot tarvitsevat osaajia, joilla on hyvä materiaalituntemus materiaalien lajittelussa ja talteenotossa. Tampereella toimivat, käytettyä farkkua hyödyntävä Piece Of Jeans sekä työvaatteita kierrättävä Image Wear työllistävät tälle alalle.

Ekologisempien liikkumistapojen suunnittelu ja uudet ratkaisut liikkumisen toteuttamisessa ovat kasvavan kaupungistumisen ja globalisoitumisen myötä nousussa. Tampereellakin käytössä on kaupunkipyöriä sekä pyöräparkit ratikkareittien varrella. Samoin erilaiset lainauspalvelut, kuten auto- ja venevuokraus kehittyvät koko ajan ja osaajia näiden suunnitteluun tarvitaan.

Nykyinen ruoantuotanto tarvitsee uusia osaajia, jotta ruokahävikkiä saadaan vähennettyä sekä uusia kasviperäisiä proteiininlähteitä kehitettyä. Näin voidaan edistää sekä kiertotalouden toteutumista että ruokapulan ratkaisemista. Esimerkiksi hävikkiruoan vähentämiseen tarkoitettu jakamisalusta ResQ Club toimii myös Tampereella.

KIERTO-podcast jakso 4 – Ruoan arvostus näkyy hävikin määrässä

Ruoan arvostus näkyy parhaiten siinä, että raaka-aineet käytetään viimeiseen asti hyödyksi. Hävikkiruoka sopii niin fine dining -ravintoloihin kuin jaettavaksi ruoka-apuun. Tärkeimpänä on pitää mielessä, että murustakaan ei tarvitsisi heittää roskiin.

KIERTO-podcastin juontajan Emmi Nuorgamin vieraana ovat keittiömestari ja ravintoloitsija Arto Rastas, joka ennakoi ja miettii ruokalistat niin, että hävikki olisi mahdollisimman pientä. Mukana on myös KIERTO-hankkeen ohjaajakokki Olli Rinta-Mantila, jonka työpaikka on Tampereen seurakuntayhtymän ravintola KIERTO. Löydät loput KIERTO-podcastin jaksot täältä.

Jokaisella on paikkansa kiertotalouden ekosysteemissä

Kiertotalouden saralla on lukematon määrä erilaisia mahdollisuuksia ja työtehtäviä. Erilaisia osaajia tarvitaan, jotta kiertotalouden talousmalli pystyy toteutumaan käytännössä. Puhutaankin kiertotalouden ydintehtävistä, mahdollistavista tehtävistä sekä epäsuorista tehtävistä, jotka kaikki edistävät omalta osaltaan kiertotalouden toteutumista. Näin ollen jokainen meistä on jollakin tavalla osana kiertotalouden ekosysteemiä!

Kiertotalouden ydintehtävät varmistavat raaka-aineiden suljetun kierron toteutumisen. Ydintehtävät siis toteuttavat kiertotalouden ydinsanomaa ja mahdollistavat sen, ettei neitseellisiä raaka-aineita tarvitse ottaa luonnosta. Esimerkiksi työtehtävät jätteen käsittelyyn, tuotteiden korjaukseen ja huoltoon, lainauspalveluihin tai materiaalin lajitteluun ja kiertoon liittyen ovat kiertotalouden ydintehtäviä.

Kiertotalouden mahdollistavat tehtävät poistavat esteitä ja edesauttavat kiertotalouden ydintehtävien toteutumista. Esimerkiksi lainsäädännön muutoksilla, digitaalisilla ja teknologisilla ratkaisuilla tai keksinnöillä sekä muotoilun ja suunnittelun avulla mahdollistetaan kiertotalouden ydintehtävien toteutuminen ja niiden kehitystä voidaan vauhdittaa.

Kiertotalouden epäsuorat tehtävät tuottavat kiertotaloutta tukevia palveluita. Esimerkiksi tietotekniikka alana tukee digitaalisten ratkaisujen toimintaa ja kehitystä, joka vaikuttaa olennaisella tavalla jakamisalustojen toimintaan. Logistiikka-alan olemassaolo mahdollistaa monenlaista, kiertotalouden kannalta olennaista toimintaa. Myös esimerkiksi julkinen sektori ja sen palvelut luovat laajan kentän, jolla edistää kiertotalouden toteutumista.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 1/2018 Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 – Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia käydään läpi tulevaisuuden työtä ja sen tuomia mahdollisuuksia Suomelle. Julkaisussa on nostettu esille nousevia ammatteja ja niihin tarvittavaa osaamista. Alle on listattu joitakin julkaisussa esitettyjä tulevaisuuden ammatteja.

Liikennetiedon analyytikko, kaupunkilennonjohtaja, robottipoliisi, täyttöasteen valvojan ja -järjestelijä, alustatilintarkastaja, omavaraiskonsultti, yhteisömanageri, robottien energiahuoltaja ja robottisiirtäjä, kaupunkiviljelijä, lajike ja ravinneoptimoija, ruoka-designer, etäkokki, keinolihakasvattaja, 3D-tulostaja tai lähivalmistaja, sosiaaliarkkitehti, parkkitilan uudelleensuunnittelija, tekoälyn personalisoija, peukutusmanageri, ammattikehuja, valheenpaljastaja ja faktantarkastaja, henkilöturva-etävalvoja, kyberturvapoliisi, pelillistäjä, elämänhallintaopas, virtuaalielinympäristön kehittäjä, e-urheilumanageri, kohinanpoistaja, virtuaalietäopas, seurapeliavustaja, elämysopas, biokonsultti, lääketulostaja, DNA-muokkaaja, aminohappokokki, biosalapoliisi ja bioriskien kartoittaja, kierrätysstrategian suunnittelija, lähienergia-asentaja ja lähienergiavarastoija, osaamispoluttaja, etäoppimismentori, sertifiointimanageri, somemaineen parantaja, aurinkopaneelisiivooja, energiaromun kierrättäjä.

Pohdi, mitä nämä ammatit voisivat olla ja mitä niihin liittyvät työtehtävät voisivat olla. Entä löytyykö listasta ammatteja, jotka ovat jo olemassa jollakin tasolla? 

Löydät koko julkaisun täältä.

Miten tässä kaikessa pysyy mukana?

Kiertotalous on loputtomasti täynnä  mahdollisuuksia ja kuitenkin samalla meidän on mahdotonta tietää, miltä tulevaisuus tulee näyttämään. Kaikki tämä voi tuntua ylivoimaiselta hahmotettavaksi yhdellä kertaa, mutta ei hätää. Tulevaan voi varautua jo nyt päivittämällä omaa osaamistaan.

Kiertotalouden eteenpäin vieminen tarvitsee uudenlaisia osaajia. Kuten aiemmin on jo tullut esille, globaalisaation, digitalisaation ja muuttuvien trendien myötä on mahdotonta tarkalleen sanoa, miltä tulevaisuus tulee näyttämään. Tämän takia ensisijaisen tärkeää on työvoiman joustavuus ja kyky omaksua uutta tietoa sekä päivittää vanhaa sen mukaisesti. Yhden tietyn alan osaamisen tai tutkinnon sijaan tulevaisuudessa korostuvat hyvät työelmätaidot, joiden myötä erikoistuminen ja työskentely muuttuvassa maailmassa on mahdollista.

Tällä hetkellä kiertotalouden toteutumista hidastaa osaamisen puute, sillä työmarkkinoilla on osaajapula ja osaamisvaje. Osaajapula tarkoittaa työnantajien vaikeutta täyttää avoimia tehtäviä, koska tehtäviin sopivia työntekijöitä ei löydy tai sellaisia ei ole vielä edes olemassa. Osaamisvaje tarkoittaa, että tarjolla oleva osaaminen ei kohtaa työelämän osaamistarpeita. Tähän on syynä muun muassa koulutussysteemi, joka ei pysy nykypäivän työelämän vaatimuksien perässä. Tästä syystä yhä useampi yritys kouluttaa itse omat työntekijänsä, jotta työntekijöiden osaaminen saadaan päivitettyä juuri tarvittavalle tasolle. Osaamisen puuttuminen ja osaavien henkilöiden rekrytoinnin vaikeus ovat pullonkauloina monilla aloilla yrityksen kasvulle ja kehitykselle.

Tulevaisuuden työelämätaitoina erityisesti kiertotaloudessa voidaan pitää : kestävän kehityksen osaamistaitoja​, digitaitoja, kykyä jatkuvaan oppimiseen​, kestäviä liiketoimintataitoja​, materiaalituntemusta ja -kehitystä, elinkaariajattelua, tuotesuunnittelua, projektinhallintataitoja, uuden tiedon soveltamista, oppimaan oppimista ja jo olemassa olevan tiedon hyödyntämistä.

IKIGAI on japanilainen käsitys elämän tarkoituksesta. Japanilaisen perimätiedon mukaan on mahdotonta olla onneton, jos on löytänyt oman ikigainsa. Ikigaita on kuvattu osittain päällekäin olevilla ympyröillä, jotka muodostavat yhdessä kuvion. Ympyrän kuvaavat ikigaihin vaikuttavia asioita: intohimo, elämäntehtävä, kutsumus ja ammatti. Ympyröiden muodostama leikkauspiste kuvastaa ikigaita, eli suurta intohimoa, joka tuo elämään onnea, sisältöä ja tyydytystä. Minkälainen sinun ikigaisi on?

TEHTÄVÄ: Oman osaamisen tunnistaminen

Pohdi Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristön tehtävien kautta omaa osaamistasi ja miten sitä voisi hyödyntää tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

ARTIKKELI: Merkityksellisen työn kolme elementtiä

Pohdi artikkelin avulla, mitä työn merkityksellisyys, päämäärä ja itsensä toteuttaminen tarkoittavat sinulle. 

Pääset tästä Bonusosioon Kiertotalous omassa arjessa tai halutessasi suorittamaan Kiertotalous työelämätaitona -tenttiä.