Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä vaikuttavat työelämään ja työmarkkinoihin. Vihreä siirtymä edellyttää osaamisen kehittämistä, koulutusta ja ohjausta. Ilmastokriisi ja kiihtyvä luontokato vaativat nopeaa siirtymistä kestävään talousjärjestelmään eli kiertotalouteen. Kiertotalous tulee muuttamaan yritysten liiketoimintamalleja perustavalla tavalla ja sitä myötä myös työelämää: uusia työpaikkoja syntyy, töitä katoaa ja monien töiden sisältö muuttuu. Tähän haasteeseen täytyy tulevaisuudessa myös työllisyys- ja yrityspalvelujen osata vastata.

Tilaisuuden esitysten PDF-muotoiset tallenteet löydät tältä sivulta. Videotallenteet ovat katsottavissa 3.2.2023 saakka.

Webinaarin tallenteet

Julkiset työllisyys- ja yrityspalvelut vihreän siirtymän vauhdittajina
Sari Tasa,
erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö/Innovaatiot ja yritysrahoitus/Kiertotalous ja hiilineutraalisuus

Miten vihreään siirtymään ja kiertotalouteen reagoidaan valtioneuvoston tasolla? Vihreän siirtymän kokonaisuus sisältää monia toimenpiteitä kuten EU-rahoituksen ohjelman, kestävyystarkasteluja ja valtioneuvoston periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. Millaisia ovat kiertotalousohjelman toimenpiteet, niiden nykytila sekä vihreän siirtymän työryhmän teemaa koskevat viimeisimmät havainnot? 

Julkiset työllisyys- ja yrityspalvelut vihreän siirtymän vauhdittajina
Minna Nieminen, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueet ja kasvupalvelut

Julkiset työllisyys- ja yrityspalvelut, erityisesti koulutuspalvelut, ovat keskiössä vihreän siirtymän edistämisessä. Avainkysymyksiä ovat osaavan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä uudelleenkoulutus- ja uranvaihtomahdollisuudet työmarkkinoiden muutostilanteissa. Millaisia tulevaisuuden työllisyys- ja yrityspalveluja tarvitsemme? Miten kuntien elinvoimapalvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut voivat yhdessä tukea vihreää siirtymää sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa ja taloutta? Laajamittaisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkia toimijoita eli TE-hallintoa, yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia ja korkeakouluja. 

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet
Antti Kauhanen, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Miten vihreä siirtymä vaikuttaa ammatti- ja elinkeinorakenteeseen sekä työelämän osaamistarpeisiin? Miten osaamis- ja koulutusjärjestelmä nykytiedon valossa vastaa vihreän siirtymän myötä muuttuvaan ammattirakenteeseen ja osaamistarpeeseen? 

Paneelikeskustelu: Vihreät työ- ja yrityspalvelut, käytännön esimerkkejä Tampereelta
KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeen henkilöstö kertoo työnhakija- ja yritysrajapintaan kehitetyistä kiertotaloutta tukevista palveluista. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet kiertotalouden osatutkinnot työnantajien tarpeisiin, valmennukset yrittäjille ja uraohjausmalli kiertotalouteen.

TE24 -uudistus ja kuntien työllisyydenhoidon ekosysteemit vihreän siirtymän mahdollistajana
Jari Lindström, työllisyyden kuntakokeilujen projektikoordinaattori, Kuntaliitto

Keynote-puheenvuoro: Mitä työelämätaitoja ekokriisin ajassa tarvitaan?
Aku Varamäki, työpäivämuotoilija, tietokirjailija, Workday Designers Oy

Lisätietoja
Riina Hiipakka-Lahti
Projektipäällikkö
KIERTO -hanke, Työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampereen kaupunki
riina.hiipakka-lahti@tampere.fi